Икономически университет – Варна

HORIZON Europe отвори покана „Resilient Value Chains“ (HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01) за позаване на проектни предложения

Уважаеми членове на академичния състав,

Представям информация за отворена покана „Resilient Value Chains“ (HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01) със следните параметри:

Програма: „HORIZON Europe“;

Срок за кандидатстване: 20.04.2023 г., онлайн, 17:00 ч. CET;

Бюджет за 1 проект в зависимост от темата: 3000000 до 5000000 EUR;

Интензитет на финансиране: до 100% ;

Съфинансиране: Не се изисква за изследователски дейности ; до 30% за иновационни дейности;

Застраховане на проекта: от 5 до 8% от общия бюджет на проекта;

Продължителност на проектите: не повече от 48 месеца;

Партньорство:  задължително;

Типове действия:

  • „Изследователски и иновационни дейности“ (RIA);
  • „Иновационни дейности (IA);

Цел на поканата: създаване на устойчиво общество, което да развива и прилага продукти на технологичните иновации за опазване на околната среда;

Цели по тип действие:

Тип действие „RIA“ насърчава изследователски действия и резултати, които помагат за проектиране, прилагане и наблюдение на социално справедлив и приобщаващ зелен и цифров преход, особено във връзка със социални и икономически трансформации, приобщаване, развитие на умения и устойчивост.

Тип действие „IA“ има за цел пряко да изготвят планове и договорености или проекти за нови, променени или подобрени продукти, процеси или услуги. Тези дейности могат да включват създаване на прототипи, изпитване, демонстриране, пилотиране, широкомащабно валидиране на продукти и пазарна репликация.

По всяка тема се подава отделно проектно предложение;

Теми/ тип действие:

HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-22 „Integrated approach for impact assessment of safe and sustainable chemicals and materials“/ RIA

HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-44 “Affordable Housing District Demonstrator”/ IA;

За повече информация можете да се обърнете към Сектор „Управление на проекти“

 

17 фев 2023Подобни