Икономически университет – Варна

Гласуване на студентите в Избори 2021

Уведомяваме ви, че във връзка с предстоящите избори за народни представители студентите редовна форма на обучение могат да гласуват в избирателна секция по техен избор в населеното място, където се обучават, ако то е различно от постоянния им адрес със заверени студентски книжки за летен семестър на уч. 2020/2021 г.(чл.241, ал.1 от Изборния кодекс).

Заверяването на студентски книжки се извършва във фронт офиси на ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" на ИУ – Варна и учебен отдел на Колеж по туризъм за ОКС "професионален бакалавър" със следното работно време:

  • за периода 15.03.2021 г. – 02.04.2021 г., от 08:00 ч. до 16:30 ч.;
  • за деня на избора 04.04.2021 г., от 08:00 ч. до 18:00 ч.

01 апр 2021Подобни