Икономически университет – Варна

Експертна група на НАОА в ИУ – Варна

Експертна група (ЕГ) на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) посети от 25 до 27 септември 2019 г. Икономически университет – Варна във връзка с процедура по програмна акредитация на професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“ във висшето училище.

Ръководител на експертната група бе доц. д-р Петя Асенова, а членове – проф. д-р Евдокия Сотирова, доц. д-р Георги Тодоров, докторант Ирина Кръстева. Наблюдаващ процедурата член на ПКПНМИ бе проф. д-р Мария Христова. Те осъществиха поредица от срещи с ръководството на университета и членовете на работната група, изготвила доклада-самооценка за програмната акредитация.

ЕГ се запозна с процедурите за разработване, одобряване, наблюдение и обновяване на учебната документация на професионалното направление и съответните специалности, с разработената политика за осигуряване на качествен академичен състав чрез прилагане на прозрачни процедури като част от стратегията за развитие на професионалното направление, както с научноизследователската дейност на академичния състав и участието на студентите и докторантите в нея.

На 26.09. бяха организирани поредица от срещи на експертите с преподаватели, студенти и докторанти, с представители на бизнеса и публичната администрация – потребители на кадри.  

30 сеп 2019Подобни