Икономически университет – Варна

Екипът на проект ESSENCE "Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability" представи на български и чуждестранни студенти от ИУ-Варна ключови меки умения за успешна кариера в контекста на „икономиката на талантите“

Защо разбирането на бъдещето на работата и уменията е от решаващо значение днес, както и кои са ключовите умения, които работодателите търсят в екипите си споделиха със студенти експертите от екипа за изпълнение на проект ESSENCE “"Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability".

Понастоящем все още водещо място в процеса на набиране на работна ръка заемат твърдите умения, техническите умения, уменията, изисквани за определени длъжности. Същевременно, специалистите по човешки ресурси подчертават значението на меките умения, които са най-съществени на ниво вземане на управленски решения, работа в екип и с клиенти, намиране на креативни решения на сложни проблеми .

Докладът на Световния икономически форум от 2020 г. за бъдещето на работните места твърди, че автоматизацията и COVID-19 са създали сценарий на „двойно прекъсване на обичайната практика“ за работещите. В допълнение към скорошното прекъсване на обичайната практика от предизвиканите от пандемията локдауни и свиване на икономиката, до 2025 г. прилаганите от компаниите технологии решително ще трансформират задачите, работните места и изискваните умения.

Според „Доклада за бъдещи умения за работа до 2030 г.“  70% от нас упражняват днес професия, която ще съществува все още и след 10 години, но начинът, по който тя ще се упражнява, ще се промени значително. 20% от работещите със съществуващите в момента „механични“ професии ще бъдат заменени с роботи. Докладът „Служител на бъдещето“, публикуван от PwC, прогнозира, че 47% от настоящите професии могат да изчезнат до 2030 г.

Нарастващото темпо на технологичните промени, съчетано с увеличаване на дълголетието означава, че уменията и знанията, придобити в детството или дипломата, получена при завършване, няма да са достатъчни за успех в дългосрочен план. Вече в целия свят компаниите се борят да намерят кандидати за заемане на свободни работни места, както и да направят ефективна оценка на уменията, които тези кандидатите имат. Търсещите работа се оказват свръхквалифицирани, недостатъчно квалифицирани, или парадоксално и двете. Те нямат съответните набори от умения за обявените роли и не са в състояние да предадат убедително уменията, които притежават.

В рамките на изпълнение на проект ESSENCE "Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability" и проведено проучване сред работодатели и търсещи работа от седемте държави, участващи в проекта, международният екип от експерти изведе седем меки умения като ключови за успешна кариера и решаване на проблеми и ситуации, които още не съществуват.

По време на двете обучения със студенти на 31.10.2022 г. в Икономически университет – Варна участниците се запознаха с част от онлайн модулите, разработени от международния екип на ESSENCE, предназначени да развият у студенти, служители и обучаеми меки умения като координация, креативност, емоционална интелигентност, вземане на решения, решаване на проблеми, критично мислене и когнитивна гъвкавост. Студентите направиха тестове за самооценка, както и практически игри за вземане на решения.

Резултатите от проекта са насочени към успешното включване на завършилите в отворения пазар на труда. Модулите могат да се използват и за обучение на служители във фирми и бизнес организации.

Всички инструменти за самообучение, както и подробния доклад от проучването, проведено сред работодатели и търсещи работа, можете да видите на официалната страница на образователната платформа www.projectessence.eu.

Платформата е разработена на седем езика, в т.ч. и на български език, и дава възможност и ни провокира да преосмислим образованието, за да подготвим себе си и децата си за успех в бъдеща и непозната днес среда.

Поддържането на кариера ще изисква усвояване на знания и умения през целия ни живот. Разбирането на това какви са тези умения е първата стъпка.

03 ное 2022Подобни