Икономически университет – Варна

Едноседмично обучение във Франция по проект PROMINENCЕ

Уважаеми студенти,

Бъдете сред шестимата избрани студенти от Икономически университет – Варна, участници в Intensive Study Programme (IP 2020) в гр. Анси, Франция, в периода 23 – 27 март 2020 г., за да опознаете различни култури, да се срещнете с още 36 студенти от други европейски университети и да обмените опит с представители на академичните среди и бизнеса.

IP 2020 - Annecy се провежда в рамките на проект PROMINENCE 2017 – 2020, в който Икономически университет – Варна участва в партньорство с още 6 европейки университета от Франция (домакин на IP 2020), Германия, Полша, Словакия, Унгария и Финландия.

Повече за проект PROMINENCE 2017 – 2020, IP 2018 и IP 2019.

Темата на IP 2020 e: “Прилагане на междукултурна компетентност и емоционална интелигентност в международната реклама”.

Домакин е Университет Савоа Мон Блан в Анси, Франция.

Работният език е английски. За участие в програмата се изисква високо ниво на владеене на английски език, потвърдено със сертификат или друг съпоставим документ.

Разходите за път и настаняване се поемат от проекта.

Кандидатствайте за участие, като попълните регистрационната форма до 09.12.2019 г. (понеделник), 23:59 ч.

Избраните кандидати ще бъдат уведомени по имейл и поканени на среща, на която ще потвърдят участието си и ще представят изискваните документи за владеене на английски език.

Допълнителна информация можете да получите на е-mail: miraivanova@ue-varna.bg или в каб. 531, ет. 5, Мирослава Иванова, Сектор „Управление на проекти“.

02 дек 2019Подобни