Икономически университет – Варна

Дни на медиацията 2021

На 11 ноември 2021 г. се проведе официалното честване на Дните на медиацията, които през 2021 г. се организират за шести път от Институт „Итера“, Окръжен съд – Варна и Камарата на медиаторите в България.

Събитието събира под един покрив представители на държавната и местната власт, представители на съдебните институции, адвокатските колегии, университетската общност, представители от основното и средното образование, неправителствените организации и бизнес организации, медиатори, експерти по преговори и управление на конфликти и др.

Икономически университет – Варна взе участие в Дните на медиацията чрез Университетския център по медиация. Поздравителен адрес към организаторите беше изпратен от ректора на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров. Доц. Андрияна Андреева ръководител на УЦМ и гл. ас д-р Диана Димитрова – координатор на центъра представиха дейностите по популяризиране на медиацията, които през 2021 г. са проведени в университета. Акцент в представянето беше поставен на проведената национална научна конференция „Медиацията в сферата на висшето образование“, както и успешно реализираната младежка инициатива „Медиацията във висшето образование - новата култура на комуникация в 2021 г.“

Със специалната награда, която се връчва за втора поредна година в рамките на Дните на медиацията беше удостоена доц. д-р Андрияна Андреева, ръководител на УЦМ за принос в популяризирането на медиацията в сферата на висшето образование.

12 ное 2021Подобни