Икономически университет – Варна

Ден на народните будители

Уважаеми колеги,

Приемете моите и на академичното ръководство на Икономически университет – Варна поздравления по случай Деня на народните будители!

Първи ноември в българския календар е един от дните, в които емоционално се вглеждаме в написаното по стените на родовия градеж. Често сричаме тази азбука на паметта – понякога от вълнение, а друг път от неувереност, и сякаш отново се учим да я четем… Тогава се опираме на книжовниците и просветителите, на най-светлите имена от нашето духовно минало. Търсим съприкосновение с онези, които в трудно и безпросветно време с мощта на своя дух са връщали равновесието и вярата в българските устои. Те ни завещаха гордостта от знанието, от силата на азъ, буки, веди-то, от просвещението, от сътворяването на култура, невиждана до нашия Златен век, предхождащ цивилизоването и хуманизирането на Европа.

И се питаме в паметта за тях ли е закодиран алгоритъмът на надеждата?! Или във вярата, че ако дадем очи на децата си, те ще прогледат към светлото, а ако им дадем криле, ще полетят към високото?! Предците ни опазиха и будния дух, и българското самосъзнание, и духовните ценности на целия тогавашен свят. Вие – техните съвременни следовници, всеки ден отстоявате тази мисия.

Честит празник на будните духом, скъпи колеги!

проф. д-р Евгени Станимиров
ректор на Икономически университет – Варна
1 ноември 2022 г.

25 окт 2022Подобни