Икономически университет – Варна

чл. кор. проф. д.и.н. Иван Русев

чл. кор. проф. д.и.н. Иван Русев

чл. кор. проф. д.и.н. Иван Русев

111

ivroussev@ue-varna.bg

https://csii.bg/project/ivanrusev/

Автобиография

Председател на УС на Центъра за стопанско-исторически изследвания (https://csii.bg/whoweare/), Главен редактор на "Известия на ЦСИИ" - реферирано издание, индексирано в SCOPUS, RePEC (Research Papers in Economics), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), ERIH PLUS и Google Scholar.

Консултации

Сряда, кабинет 111: 10:15-12:00

Дати за неположени изпити

15 мар 2023, кабинет 111: 10:30-11:15

19 апр 2023, кабинет 111: 10:30-11:15

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 301 Л Академични изследвания 2 30, 31, 32, 33
17:15 19:00 127В Л Академични изследвания 1 9, 10
17:15 19:00 127В Л Академични изследвания 2 11, 12
Вторник
15:15 17:00 H-103 Л Академични изследвания 1 3
15:15 17:00 H-103 У Академични изследвания 2 3
17:15 19:00 523 Л Академични изследвания 1 1, 2
Сряда
08:15 10:00 312 У Академични изследвания 1 1
08:15 10:00 312 У Академични изследвания 2 2
13:30 16:00 128 Л Спецсеминар 1 37, 38, 39, 40
16:15 19:00 128 Л Спецсеминар 37, 38, 39, 40
Четвъртък
10:15 13:00 2-131 Л Спецсеминар 37, 38, 39, 40
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Туризъм Спецсеминар 4 37 2-315 22.05.2023 09:00 - 11:00
Туризъм Спецсеминар 4 39 2-315 22.05.2023 09:00 - 11:00
Туризъм Спецсеминар 4 38 1-301 23.05.2023 09:00 - 11:00
Туризъм Спецсеминар 4 40 1-301 23.05.2023 09:00 - 11:00
Вид Година Публикация
Монография 2022
София : ИДЕС, 2022, 216., ISBN(печатно) 978-954-91469-5-0
Статия 2022
Papers of BAS. Humanities and Social Sciences, Sofia : Publ. House of BAS. Prof. M. Drinov, 9, 2022, 1, 31-44., ISSN(печатно) 2367-6248, ISSN(онлайн) 2603-4832 / Линк
Статия 2022
История, София : Аз Буки, Год. 30, 2022, 2, 222-223., ISBN(печатно) 0861-3710 , ISBN(онлайн) 1314-8524 / DOI 10.53656/his2022-2-9-con / Web of Science
Статия 2022
Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, София: ЦСИИ, 2022, 7, 64–78., ISSN(печатно) 2534-9244, ISSN(онлайн) 2603-3526 / Scopus / Линк
Статия 2022
Списание на Българската академия на науките : Общоакадемично списание на БАН, София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, Год. 135, 2022, 5, 40-47., ISSN(печатно) 0007-3989, ISSN(онлайн) 2683-0302 / Линк
Статия 2022
Hiperboreea, Bucharest : Balkan History Association, 9, 2022, 2, 203-221., ISBN(печатно) 2688-8211, ISBN(онлайн) 2284-5666 / DOI 10.5325/hiperboreea.9.2.0203 / Scopus / Web of Science
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 138., ISBN(печатно) 978-954-21-1121-4
Статия 2022
Списание на Българската академия на науките : Общоакадемично списание на БАН, София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, Год. 135, 2022, 5, 87-88., ISSN(печатно) 0007-3989, ISSN(онлайн) 2683-0302 / Линк
Статия 2021
История : Научно-методическо списание, София : Аз Буки, Год. 29, 2021, 2, 208-209., ISSN(печатно) 0861-3710, ISSN(онлайн) 1314-8524 / Web of Science
Монография 2021
Варна : ОНГЪЛ, 2021, 500. ., ISBN(печатно) 978-619-7373-86-8
Преглед на всички публикации