Икономически университет – Варна

доц. д-р Стоянка Георгиева

доц. д-р Стоянка Георгиева

доц. д-р Стоянка Георгиева

314в

0882 164693

sstgeorgieva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 314в: 16:00-18:00

Дати за неположени изпити

27 мар 2023, кабинет 314в: 16:00-18:00

24 апр 2023, кабинет 314в: 16:00-18:00

Дисциплина Курс и Специалност
Съвременни видове туризъм Курс 3, МТ-Р.ЕЗ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Демография и управление на демографските процеси Курс 3, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
14:15 16:00 H-208 Л Демография и управление на демографските процеси 4
Сряда
11:15 13:00 312 У Мениджмънт 14
15:15 17:00 H-102 У Мениджмънт 15
Четвъртък
11:15 13:00 222 У Мениджмънт 13
15:15 17:00 H-212 У Съвременни видове туризъм 35
17:15 19:00 H-102 У Демография и управление на демографските процеси 4
Петък
09:15 11:00 H-104 Л Съвременни видове туризъм 35
11:15 13:00 447 У Мениджмънт 4
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт на организациите Управление на персонала 5 3 1-56 19.05.2023 14:00 - 15:00
Мениджмънт на организациите - СНУ Управление на персонала 5 4 1-56 19.05.2023 14:00 - 15:00
Мениджмънт на организациите - ДНДО Управление на персонала 6 44 1-56 19.05.2023 14:00 - 15:00
Съдебна администрация Демография и управление на демографските процеси 3 4 1-305 14.06.2023 08:00 - 10:00
Международен туризъм (с преподаване на руски език) Съвременни видове туризъм 3 35 Н-206 20.06.2023 10:00 - 12:00
Вид Година Публикация
Статия 2022
Философия : Научно списание, София : Аз Буки, Год. 31, 2022, 2, 146-158., ISSN(печатно) 0861-6302, ISSN(онлайн) 1314-8559 / DOI https://doi.org/10.53656/phil2022-02-04 / Web of Science
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 124.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 328.
Статия 2016
// Философия, 2016, № 3, с. 272-285.
Учебник 2015
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 248 с.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 202 - 207.
Доклад 2014
// Проект "Време: Варна 2013 - 2014" : Доклад за резултатите от изследователската работа по проект "Време : Варна 2012 - 2013". - Варна : Община Варна ; ИУ, 2014, с. 9 - 18.
Доклад 2014
// Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф. : Сб. науч. разраб., 31.окт. 2014 : Т. 1. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014, с. 89 - 94.
Доклад 2013
// Социалните науки и глобализацията : Сб. докл. от межд. науч. конф. посветена на 65-годишнината от създаване на катедра "Философски науки". - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 195 - 206.
Монография 2013
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 155 с.
Преглед на всички публикации