Икономически университет – Варна

доц. д-р Юлиян Нарлев

доц. д-р Юлиян Нарлев

доц. д-р Юлиян Нарлев

419

0882164613

jnarlev@ue-varna.bg

Дати за изпити за студенти IV-ти курс с неположени изпити за дисциплините: Entrepreneurship and Innovations , "Въведение в предприемачеството" , "Придприемачество и МСБ" и "Спрецсеминар" от и изпити по дисциплината "Предприемачество и МСБ" изпита ще се проведе в рамките на ликвидационната сесия

Консултации

Четвъртък, кабинет 419: 09:15-11:15

Дати за неположени изпити

01 юни 2023, кабинет 419: 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Мениджмънт Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, СА (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, СО (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 319 У Предприемачество и малък и среден бизнес 1
13:30 15:00 H-103 У Предприемачество и малък и среден бизнес 2
15:15 17:00 306 У Предприемачество 4, 8, 16, 17
17:15 19:00 306 У Предприемачество 9, 10, 11, 12
Вторник
10:15 13:00 220 Л Предприемачество и малък и среден бизнес 1, 2
13:30 16:00 122 Л Мениджмънт 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16:15 19:00 122 Л Управление на човешките ресурси 1, 2
Сряда
11:15 13:00 303 У Предприемачество 13, 14, 15
13:30 15:00 H-101 У Предприемачество 30, 31, 32
15:15 17:00 303 У Предприемачество 1, 2, 3, 5, 6, 7
Четвъртък
11:15 13:00 122 Л Предприемачество 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
13:30 15:00 H-210 У Предприемачество 28, 29, 33
Петък
11:15 13:00 H-102 У Предприемачество 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт на организациите - СНУ Предприемачество и малък и среден бизнес 5 4 1-319 04.05.2023 10:00 - 12:00
Мениджмънт на човешките ресурси - СНУ Предприемачество и малък и среден бизнес 5 6 1-319 04.05.2023 10:00 - 12:00
Мениджмънт на организациите - ДНДО Предприемачество и малък и среден бизнес 6 44 1-319 04.05.2023 10:00 - 12:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Предприемачество и малък и среден бизнес 6 45 1-319 04.05.2023 10:00 - 12:00
Публичен мениджмънт и административна власт - СНУ Социални предприятия и социални иновации 5 7 Н-206 19.05.2023 09:00 - 11:00
Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО Социални предприятия и социални иновации 6 68 Н-206 19.05.2023 09:00 - 11:00
Мениджмънт Предприемачество и малък и среден бизнес 2 1 1-301 02.06.2023 10:00 - 12:00
Мениджмънт Предприемачество и малък и среден бизнес 2 2 1-301 02.06.2023 10:00 - 12:00
Икономика и търговия Предприемачество 2 13 1-56 06.06.2023 16:00 - 17:00
Индустриален бизнес и предприемачество Предприемачество 2 14 1-56 06.06.2023 16:00 - 17:00
Логистика Предприемачество 2 15 1-56 06.06.2023 16:00 - 17:00
Счетоводство и одит Предприемачество 2 18 1-56 06.06.2023 15:00 - 16:00
Счетоводство и одит Предприемачество 2 19 1-56 06.06.2023 15:00 - 16:00
Счетоводство и финанси Предприемачество 2 20 1-56 06.06.2023 15:00 - 16:00
Счетоводство и финанси Предприемачество 2 21 1-56 06.06.2023 15:00 - 16:00
Финанси Предприемачество 2 22 1-56 06.06.2023 15:00 - 16:00
Финанси Предприемачество 2 23 1-56 06.06.2023 15:00 - 16:00
Социална сигурност и застраховане Предприемачество 2 24 1-56 06.06.2023 15:00 - 16:00
Дигитални медии и ПР Предприемачество 2 9 1-56 07.06.2023 13:00 - 14:00
Дигитални медии и ПР Предприемачество 2 10 1-56 07.06.2023 13:00 - 14:00
Маркетинг Предприемачество 2 11 1-56 07.06.2023 13:00 - 14:00
Маркетинг Предприемачество 2 12 1-56 07.06.2023 13:00 - 14:00
Международни икономически отношения Предприемачество 2 28 1-56 07.06.2023 15:00 - 16:00
Международни икономически отношения Предприемачество 2 29 1-56 07.06.2023 15:00 - 16:00
Туризъм Предприемачество 2 30 1-56 07.06.2023 14:00 - 15:00
Туризъм Предприемачество 2 31 1-56 07.06.2023 14:00 - 15:00
Туризъм Предприемачество 2 32 1-56 07.06.2023 14:00 - 15:00
Туризъм Предприемачество 2 33 1-56 07.06.2023 15:00 - 16:00
Мениджмънт Предприемачество 2 1 1-56 08.06.2023 09:00 - 10:00
Мениджмънт Предприемачество 2 2 1-56 08.06.2023 09:00 - 10:00
Съдебна администрация Предприемачество 2 3 1-56 08.06.2023 09:00 - 10:00
Аграрен бизнес Предприемачество 2 4 1-56 08.06.2023 08:00 - 09:00
Бизнес икономика Предприемачество 2 5 1-56 08.06.2023 09:00 - 10:00
Недвижими имоти и инвестиции Предприемачество 2 6 1-56 08.06.2023 09:00 - 10:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Предприемачество 2 7 1-56 08.06.2023 09:00 - 10:00
Дигитални технологии в бизнеса Предприемачество 2 8 1-56 08.06.2023 08:00 - 09:00
Стокознание и митническа дейност Предприемачество 2 16 1-56 08.06.2023 08:00 - 09:00
Стокознание и митническа дейност Предприемачество 2 17 1-56 08.06.2023 08:00 - 09:00
Дигитални медии и ПР Мениджмънт 1 10 1-56 13.06.2023 14:00 - 15:00
Маркетинг Мениджмънт 1 11 1-56 13.06.2023 12:00 - 13:00
Маркетинг Мениджмънт 1 12 1-56 13.06.2023 13:00 - 14:00
Дигитални медии и ПР Мениджмънт 1 9 1-56 14.06.2023 16:00 - 17:00
Логистика Мениджмънт 1 15 1-56 14.06.2023 15:00 - 16:00
Аграрен бизнес Мениджмънт 1 4 1-56 15.06.2023 15:00 - 16:00
Икономика и търговия Мениджмънт 1 13 1-56 15.06.2023 13:00 - 14:00
Индустриален бизнес и предприемачество Мениджмънт 1 14 1-56 15.06.2023 14:00 - 15:00
Мениджмънт Управление на човешките ресурси 3 1 1-55 22.06.2023 08:00 - 09:00
Мениджмънт Управление на човешките ресурси 3 2 1-56 22.06.2023 08:00 - 09:00
Вид Година Публикация
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно списание, Варна : Знание и бизнес, 2018, 1, 34 - 41.
Учебно помагало 2018
Варна : Център за електронно и дистанционно обучение [- ИУ-Варна], 2018, 101 с.
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас: Бургаски Свободен университет, 2017, 3, 56 - 74.
Доклад 2017
Scientific Proceedings. Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering [Management and Engineering 2017 : XV International Sci. Conference : Days of Science TU-Sofia, June 25 - 28, 2017, Sozopol], Sofia : Technical Univ. of Sofia, XV, 2017, 3/218, с. 678 - 683.
Статия 2017
Бизнес посоки , Бургас: Бургаски свободен университет, 2017, 2, 61 - 68.
Статия 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 313 - 325.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки: Електронно списание, 2017, 3, 7 - 17.
Учебник 2017
Варна : ИК Ларго Сити ООД, 2017, 214 с.
Преглед на всички публикации