Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Бончо Митев

гл. ас. д-р Бончо Митев

гл. ас. д-р Бончо Митев

505

0882164548

bonchomitev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 505: 11:00-13:00

Петък, кабинет 505: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

30 мар 2023, кабинет 1-56: 11:00-12:00

20 апр 2023, кабинет 1-55: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на публичната администрация Курс 2, СА (Редовно обучение)
Управление на публичния сектор Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Управление на публични услуги Курс 3, ПА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-228 Л Управление на публични услуги 3
13:30 15:00 2-226 У Управление на публичния сектор 2
Вторник
13:30 16:00 433 Л Управление на публичния сектор 1, 2
Сряда
11:15 13:00 2-226 У Управление на публичния сектор 1
13:30 15:00 2-228 У Управление на публични услуги 3
Четвъртък
09:15 11:00 H-102 У Основи на публичната администрация 3
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Публичен мениджмънт и административна власт - СНУ Управление на публичните услуги 5 7 1-55 05.05.2023 11:00 - 12:00
Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО Управление на публичните услуги 6 68 1-55 05.05.2023 11:00 - 12:00
Мениджмънт Управление на публичния сектор 3 1 1-55 09.06.2023 08:00 - 09:00
Мениджмънт Управление на публичния сектор 3 2 1-58 09.06.2023 09:00 - 10:00
Публична администрация Управление на публични услуги 3 3 1-55 20.06.2023 14:00 - 15:00
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 168.
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 189-197., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 200.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 115-125.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 580 - 589.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 96 - 105.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 84 - 93.
Статия 2019
Здравна икономика и мениджмънт, Варна: Стено, 2019, 1, 31 - 39.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа, София : ЛТУ, Т. 77, Год. 27, 2019, 4, 53 - 59.
Други 2018
Варна : Икономически университет - Варна, 2018, 41 с.
Преглед на всички публикации