Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Силвия Димитрова

гл. ас. д-р Силвия Димитрова

гл. ас. д-р Силвия Димитрова

505

silvia_dimitrova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Сряда, кабинет 505: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/kkw-ymot-pxu, 11:15-12:15

Дати за неположени изпити

27 мар 2024, кабинет 505: 10:00-

17 апр 2024, кабинет 505: 10:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Мениджмънт Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, СА (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ПА (Редовно обучение)
Международен мениджмънт Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Европейска бизнес политика * Курс 5, МО (Редовно обучение)
Европейска бизнес политика * Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Европейска бизнес политика * Курс 6, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес * Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес * Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес * Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-319 У Международен мениджмънт 2
16:15 19:00 2-319 У Международен мениджмънт 1
Вторник
09:15 11:00 304 У Мениджмънт 8
13:30 15:00 127Г У Мениджмънт 2
Сряда
08:15 10:00 223 У Мениджмънт 27
11:15 13:00 306 У Мениджмънт 1
13:30 15:00 H-212 У Мениджмънт и маркетинг 41, 42, 43, 44, 45
Четвъртък
07:30 10:00 2-224 Л Международен мениджмънт 1, 2
13:30 15:00 306 У Мениджмънт 3, 39
15:15 17:00 447 У Мениджмънт 26
Петък
11:15 13:00 316 У Мениджмънт 24
13:30 16:00 319 Л Международен мениджмънт 1 1, 2
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт на организациите Европейска бизнес политика 5 3 1-434 17.05.2024 09:00 - 11:00
Мениджмънт на организациите - СНУ Европейска бизнес политика 5 4 1-434 17.05.2024 09:00 - 11:00
Мениджмънт на организациите - ДНДО Европейска бизнес политика 6 62 1-434 17.05.2024 09:00 - 11:00
Мениджмънт на човешките ресурси Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес 5 5 1-434 17.05.2024 13:00 - 15:00
Мениджмънт на човешките ресурси - СНУ Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес 5 6 1-434 17.05.2024 13:00 - 15:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес 6 39 1-434 17.05.2024 13:00 - 15:00
Мениджмънт Международен мениджмънт 4 1 1-56 20.05.2024 14:00 - 15:00
Мениджмънт Международен мениджмънт 4 2 1-56 20.05.2024 15:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
28.05.2024 15:00 - 16:00 1-56
29.05.2024 15:00 - 16:00 1-56
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 193-204., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 124.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 69-79.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists of Bulgaria , 9, 2020, 3, 27-39.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 84 - 96.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna , 8, 2019, 1, 191 - 201.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature [Управление и устойчиво развитие:XXI Международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола], София : ЛТУ, 76, 2019, 3, 74 - 81.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 128 - 137.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 1 , Варна : Наука и икономика, 1, 2018, 468 - 481.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , Варна : Съюз на учените - Варна , 7, 2018, 3, 231 - 242.
Преглед на всички публикации