Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Силвия Димитрова

гл. ас. д-р Силвия Димитрова

гл. ас. д-р Силвия Димитрова

505

silvia_dimitrova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Петък, кабинет 505: 17:00-19:00

Четвъртък, кабинет 505: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

20 мар 2023, кабинет 56: 10:15-

03 апр 2023, кабинет 55: 10:15-

Дисциплина Курс и Специалност
Мениджмънт Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Международен мениджмънт Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 222 У Мениджмънт 26
16:15 19:00 2-316 Л Международен мениджмънт 1, 2
Вторник
13:30 16:00 302 У Международен мениджмънт 1
16:15 19:00 306 У Международен мениджмънт 2
Сряда
11:15 13:00 523 У Мениджмънт 31
Четвъртък
07:30 10:00 310 Л Международен мениджмънт 2 1, 2
11:15 13:00 302 У Мениджмънт 8
13:30 15:00 312 У Мениджмънт 25
15:15 17:00 H-209 У Мениджмънт и маркетинг 39, 40, 41, 61, 62
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт Международен мениджмънт 4 1 1-55 10.05.2023 15:00 - 16:00
Мениджмънт Международен мениджмънт 4 2 1-55 10.05.2023 14:00 - 15:00
Мениджмънт на организациите Европейска бизнес политика 5 3 1-319 12.05.2023 10:00 - 12:00
Мениджмънт на организациите - СНУ Европейска бизнес политика 5 4 1-319 12.05.2023 10:00 - 12:00
Мениджмънт на организациите - ДНДО Европейска бизнес политика 6 44 1-319 12.05.2023 10:00 - 12:00
Мениджмънт на човешките ресурси Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес 5 5 1-319 12.05.2023 15:00 - 17:00
Мениджмънт на човешките ресурси - СНУ Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес 5 6 1-319 12.05.2023 15:00 - 17:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес 6 45 1-319 12.05.2023 15:00 - 17:00
Вид Година Публикация
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 193-204., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 124.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 69-79.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists of Bulgaria , 9, 2020, 3, 27-39.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 84 - 96.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna , 8, 2019, 1, 191 - 201.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature [Управление и устойчиво развитие:XXI Международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола], София : ЛТУ, 76, 2019, 3, 74 - 81.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 128 - 137.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 1 , Варна : Наука и икономика, 1, 2018, 468 - 481.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2018, 363 - 374.
Преглед на всички публикации