Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Веселина Максимова

гл. ас. д-р Веселина Максимова

гл. ас. д-р Веселина Максимова

505

0882164614

v_maximova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 505: 17:00-19:00

Петък, кабинет 505: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

15 мар 2023, кабинет тестов център : 10:15-11:15

12 апр 2023, кабинет тестов център : 10:15-11:15

Дисциплина Курс и Специалност
Мениджмънт Курс 1, СО (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, СА (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, СО (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Регионално планиране и програмиране Курс 3, ПА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 304 У Мениджмънт 29
Сряда
08:15 10:00 302 У Мениджмънт 21
11:15 13:00 447 У Мениджмънт 28
Четвъртък
11:15 13:00 448 У Мениджмънт 22
13:30 15:00 232 У Мениджмънт 20
15:15 17:00 306 У Мениджмънт 19
Петък
11:15 13:00 316 У Мениджмънт 23
13:30 15:00 128 Л Планиране и прогнозиране 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
15:15 17:00 H-208 У Регионално планиране и програмиране 3
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Икономика и търговия Планиране и прогнозиране 2 13 1-58 06.06.2023 11:00 - 12:00
Индустриален бизнес и предприемачество Планиране и прогнозиране 2 14 1-58 06.06.2023 11:00 - 12:00
Логистика Планиране и прогнозиране 2 15 1-58 06.06.2023 11:00 - 12:00
Счетоводство и одит Планиране и прогнозиране 2 18 1-58 06.06.2023 11:00 - 12:00
Счетоводство и одит Планиране и прогнозиране 2 19 1-58 06.06.2023 11:00 - 12:00
Счетоводство и финанси Планиране и прогнозиране 2 20 1-58 06.06.2023 11:00 - 12:00
Счетоводство и финанси Планиране и прогнозиране 2 21 1-58 06.06.2023 11:00 - 12:00
Финанси Планиране и прогнозиране 2 22 1-58 06.06.2023 11:00 - 12:00
Финанси Планиране и прогнозиране 2 23 1-58 06.06.2023 11:00 - 12:00
Социална сигурност и застраховане Планиране и прогнозиране 2 24 1-58 06.06.2023 11:00 - 12:00
Международни икономически отношения Планиране и прогнозиране 2 28 1-58 06.06.2023 09:00 - 10:00
Международни икономически отношения Планиране и прогнозиране 2 29 1-58 06.06.2023 09:00 - 10:00
Туризъм Планиране и прогнозиране 2 30 1-58 06.06.2023 09:00 - 10:00
Туризъм Планиране и прогнозиране 2 31 1-58 06.06.2023 09:00 - 10:00
Туризъм Планиране и прогнозиране 2 32 1-58 06.06.2023 09:00 - 10:00
Туризъм Планиране и прогнозиране 2 33 1-58 06.06.2023 09:00 - 10:00
Мениджмънт Планиране и прогнозиране 2 1 1-55 07.06.2023 09:00 - 10:00
Мениджмънт Планиране и прогнозиране 2 2 1-55 07.06.2023 09:00 - 10:00
Съдебна администрация Планиране и прогнозиране 2 3 1-55 07.06.2023 09:00 - 10:00
Бизнес икономика Планиране и прогнозиране 2 5 1-55 07.06.2023 09:00 - 10:00
Недвижими имоти и инвестиции Планиране и прогнозиране 2 6 1-55 07.06.2023 09:00 - 10:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Планиране и прогнозиране 2 7 1-55 07.06.2023 09:00 - 10:00
Дигитални медии и ПР Планиране и прогнозиране 2 9 1-56 07.06.2023 08:00 - 09:00
Дигитални медии и ПР Планиране и прогнозиране 2 10 1-56 07.06.2023 08:00 - 09:00
Маркетинг Планиране и прогнозиране 2 11 1-56 07.06.2023 08:00 - 09:00
Маркетинг Планиране и прогнозиране 2 12 1-56 07.06.2023 08:00 - 09:00
Аграрен бизнес Планиране и прогнозиране 2 4 1-58 08.06.2023 10:00 - 11:00
Дигитални технологии в бизнеса Планиране и прогнозиране 2 8 1-58 08.06.2023 10:00 - 11:00
Стокознание и митническа дейност Планиране и прогнозиране 2 16 1-58 08.06.2023 10:00 - 11:00
Стокознание и митническа дейност Планиране и прогнозиране 2 17 1-58 08.06.2023 10:00 - 11:00
Вид Година Публикация
Статия 2022
[XVIII] International May Conference on Strategic Management - IMCSM22, May 28, 2022, Bor, Serbia : An International Serial Publication for Theory and Practice of Management Science, Bor, Serbia : University of Belgrade. Technical Faculty, Management Department, 18, 2022, 1, 485-493., ISSN(онлайн) 2620-0597, ISBN(онлайн) 978-86-6305-129-4 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of scientists- Varna. Economic Science Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 106-114.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 106 - 116.
Статия 2020
Strategic Management : XVI International May Conference on Strategic Management, IMCSM 20 : Proceedings : An International Serial Publication for Theory and Practice of Management Science, Bor, Sebia, 24-26. 05. 2020, Belgrade : University îf Belgrade. Technical Faculty in Bor, XVI, 2020, 1, 205 - 212. ., ISSN(печатно) 2620-0597
Статия 2020
Strategic Management : XVI International May Conference on Strategic Management, IMCSM 20 : Proceedings : An International Serial Publication for Theory and Practice of Management Science, Bor, Sebia, 24 - 26. 05. 2020, Belgrade : University of Belgrade. Technical Faculty in Bor, XVI, 2020, 1, 194 - 204.
Статия 2019
FAIMA Business & Management Journal, Bucharest : Niculescu Publishing House, 7, 2019, 3, 26 - 35.
Статия 2017
Management in the Innovation Society: International Conference on Management and Industrial Engineering , Bucharest: Niculescu Publishing House , 2017, 8, 515 - 525.
Статия 2017
Management in the Innovation Society: International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House , 2017, 8, 526 - 535.
Статия 2017
FAIMA Business and Management Journal, Editura Niculescu, Vol. 5, 2017, Issue 3, 27 - 38.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015. - 310 с.
Преглед на всички публикации