Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Велина Колева-Сачкова

гл. ас. д-р Велина Колева-Сачкова

гл. ас. д-р Велина Колева-Сачкова

505

v1koleva@ue-varna.bg

Консултации на място

Понеделник, кабинет 505: 13:30-14:30

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/pms-bnce-iju, 13:30-14:30

Дати за неположени изпити

11 мар 2024, кабинет Тестови център: 13:30-14:30

15 апр 2024, кабинет Тестови център: 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на персонала Курс 5, МО (Редовно обучение)
Управление на персонала Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Управление на персонала Курс 6, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Управление на конфликти и антикорупционни практики Курс 4, ПА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 511 Л Управление на човешките ресурси 1, 2
Вторник
10:15 13:00 2-222 Л Управление на конфликти и антикорупционни практики 3
Сряда
10:15 13:00 H-209 У Управление на конфликти и антикорупционни практики 3
13:30 16:00 314A У Управление на персонала 3, 4, 62
Четвъртък
16:15 19:00 H-210 Л Управление на персонала 3, 4, 62
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт на организациите Управление на персонала 5 3 1-56 10.05.2024 09:00 - 10:00
Мениджмънт на организациите - СНУ Управление на персонала 5 4 1-56 10.05.2024 09:00 - 10:00
Мениджмънт на организациите - ДНДО Управление на персонала 6 62 1-56 10.05.2024 09:00 - 10:00
Публична администрация Управление на конфликти и антикорупционни практики 4 3 1-56 20.05.2024 15:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2023, 1, 63-75., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Студия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 5, 33-69., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / DOI 10.37075/RP.2023.5.02 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септември 2022 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of Economics - Varna, Варна : Наука и икономика, 2022, 210-224., ISSN(онлайн) 2815-5084, ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 77-95.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 222-229.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Международна научно-практическа конференция : Сборник с доклади, 25 септ. 2020, Варна : Наука и икономика, 2020, 262 - 271.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 215.
Статия 2020
Известия, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 4, 381 - 400.
Учебник 2019
Варна : Знание и бизнес, 2019, 80.
Доклад 2019
Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 25 октомври 2019, Варна : Наука и икономика, 2019, 202 - 215.
Преглед на всички публикации