Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Велина Колева-Сачкова

гл. ас. д-р Велина Колева-Сачкова

гл. ас. д-р Велина Колева-Сачкова

505

v1koleva@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 505: 16:00-18:00

Петък, кабинет 505: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

17 мар 2023, кабинет Тестови център: 13:30-14:30

07 апр 2023, кабинет Тестови център: 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на човешките ресурси Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Управление на конфликти и антикорупционни практики Курс 4, ПА (Редовно обучение)
Управление на конфликти и антикорупционни практики Курс 4, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
16:15 19:00 122 Л Управление на човешките ресурси 1, 2
Сряда
13:30 16:00 2-313 Л Управление на конфликти и антикорупционни практики 3, 4
Четвъртък
13:30 16:00 H-207 У Управление на конфликти и антикорупционни практики 3
Петък
10:15 13:00 H-206 У Управление на конфликти и антикорупционни практики 4
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Съдебна администрация Управление на конфликти и антикорупционни практики 4 4 1-56 03.05.2023 09:00 - 10:00
Публична администрация Управление на конфликти и антикорупционни практики 4 3 1-55 10.05.2023 11:00 - 12:00
Мениджмънт на организациите Управление на персонала 5 3 1-56 19.05.2023 14:00 - 15:00
Мениджмънт на организациите - СНУ Управление на персонала 5 4 1-56 19.05.2023 14:00 - 15:00
Мениджмънт на организациите - ДНДО Управление на персонала 6 44 1-56 19.05.2023 14:00 - 15:00
Мениджмънт Управление на човешките ресурси 3 1 1-55 22.06.2023 08:00 - 09:00
Мениджмънт Управление на човешките ресурси 3 2 1-56 22.06.2023 08:00 - 09:00
Вид Година Публикация
Статия 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септември 2022 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of, Варна : Наука и икономика, 2022, 210-224., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 77-95.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 222-229.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 215.
Статия 2020
Известия, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 4, 381 - 400.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Международна научно-практическа конференция : Сборник с доклади, 25 септ. 2020, Варна : Наука и икономика, 2020, 262 - 271.
Учебник 2019
Варна : Знание и бизнес, 2019, 80.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economics Publ. House, 2019, 209 - 224.
Доклад 2019
Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 25 октомври 2019, Варна : Наука и икономика, 2019, 202 - 215.
Статия 2018
Eastern Academic Journal : [Online] : [Електронен ресурс], Bourgas : Miracle A Ltd., Available from: https:// www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1993, , 2018, 1, March , p. 51 - 62.
Преглед на всички публикации