Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Катя Владова

гл. ас. д-р Катя Владова

гл. ас. д-р Катя Владова

505

+359882164617

vladova_k@ue-varna.bg

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 505: 09:15-10:15

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/uja-xtgy-vkw, 12:00-13:00

Дати за неположени изпити

17 окт 2023, кабинет 56: 11:00-12:00

05 дек 2023, кабинет 56: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Корпоративно управление Курс 5, МО (Редовно обучение)
Корпоративно управление Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Корпоративно управление Курс 6, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Организационно проектиране Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-221 Л Корпоративно управление 3, 4, 62
Вторник
09:15 11:00 H-202 У Организационно проектиране 2
13:30 15:00 H-205 У Организационно проектиране 1
Четвъртък
10:15 13:00 H-102 У Корпоративно управление 3, 4, 62
Петък
08:15 11:00 2-311 Л Организационно проектиране 1, 2
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт на организациите Корпоративно управление 5 3 1-58 26.01.2024 12:00 - 13:00
Мениджмънт на организациите - СНУ Корпоративно управление 5 4 1-58 26.01.2024 12:00 - 13:00
Мениджмънт на организациите - ДНДО Корпоративно управление 6 62 1-58 26.01.2024 12:00 - 13:00
Мениджмънт Организационно проектиране 4 1 1-58 26.01.2024 13:00 - 14:00
Мениджмънт Организационно проектиране 4 2 1-58 26.01.2024 13:00 - 14:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Business Process Management Journal, Bingley : Emerald Publ. Ltd., 29, 2023, 3, 911-928., ISSN(печатно) 1463-7154, ISSN(онлайн) 1463-7154 / DOI 10.1108/BPMJ-09-2022-0420 / Scopus / Линк
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Статия 2018
FAIMA [Facultatea de antreprenoriat, ingineria si managementul afacerilor] Business & Management Journal , Bucharest : NICULESCU Publ. House, 6, 2018, 4, December, 5-12., ISBN(печатно) 2344-4088, ISBN(онлайн) 2344-4088 / Линк
Учебно помагало 2018
Варна : Център за електронно и дистанционно обучение [- ИУ-Варна], 2018, 101 с.
Статия 2017
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки [Науката в служба на обществото : Научна конференция, 27 окт. 2017], Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 1, 181 - 188.
Статия 2017
Management in the Innovation Society : 8th International Conference on Management and Industrial Engineering : ICMIE 2017, October 12 - 14, 2017 , Bucharest : Niculescu Publ. House, 2017, Iss. 8, 44 - 50.
Статия 2017
Management in the Innovation Society : 8th International Conference on Management and Industrial Engineering : ICMIE 2017, October 12 - 14, 2017, Bucharest : Nikulesku Publ. House, 2017, 206 - 214.
Статия 2015
Management - The Key Driver for Creating Value : The 7th Inernational Conference of Management and Industrial Engineering : ICMIE 2015, October 22nd-23rd, 2015, University of POLITEHNICA, Bucharest , NICULESCU Publ. House, 2015, pp. 580 - 585., ISSN(печатно) 2344-0937
Статия 2015
Management - The Key Driver for Creating Value : The 7th Inernational Conference of Management and Industrial Engineering : ICMIE 2015, October 22nd-23rd, 2015, University of POLITEHNICA, Bucharest, Bucharest : NICULESCU Publ. House, 2015, 573 - 579., ISSN(печатно) 2344-0937
Статия 2015
Management - The Key Driver for Creating Value : The 7th Inernational Conference of Management and Industrial Engineering : ICMIE 2015, October 22nd-23rd, 2015, University of POLITEHNICA, Bucharest, Bucharest : NICULESCU Publ. House, 2015, pp. 527-540., ISSN(печатно) 2344-0937
Преглед на всички публикации