Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Катя Владова

гл. ас. д-р Катя Владова

гл. ас. д-р Катя Владова

505

+359882164617

vladova_k@ue-varna.bg

Консултации

Четвъртък, кабинет 505: 16:00-18:00

Петък, кабинет 505: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

06 мар 2023, кабинет 505: 08:15-09:15

20 апр 2023, кабинет 505: 16:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Мениджмънт Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, СО (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, МТ-Р.ЕЗ (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Корпоративно ръководство Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 319 У Мениджмънт 30
11:15 13:00 319 У Предприемачество и малък и среден бизнес 1
13:30 15:00 H-102 У Мениджмънт 45
Вторник
10:15 13:00 122 Л Мениджмънт 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
16:15 19:00 51 У Корпоративно ръководство 1
Сряда
11:15 13:00 523 У Мениджмънт 31
13:30 16:00 220 Л Корпоративно ръководство 1, 2
16:15 19:00 53 У Корпоративно ръководство 2
Четвъртък
10:15 13:00 H-104 Л Мениджмънт 45
13:30 16:00 316 Л Мениджмънт 28, 29, 30, 31, 32, 33
Петък
07:30 10:00 2-320 Л Корпоративно ръководство 2 1, 2
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт Корпоративно ръководство 4 1 1-55 17.05.2023 09:00 - 10:00
Мениджмънт Корпоративно ръководство 4 2 1-55 17.05.2023 10:00 - 11:00
Туризъм Мениджмънт 1 30 1-55 09.06.2023 14:00 - 15:00
Туризъм Мениджмънт 1 31 1-56 09.06.2023 14:00 - 15:00
Туризъм Мениджмънт 1 33 1-56 09.06.2023 15:00 - 16:00
Международен туризъм (с преподаване на руски език) Мениджмънт 1 45 Н-206 09.06.2023 12:00 - 14:00
Международни икономически отношения Мениджмънт 1 28 1-56 16.06.2023 09:00 - 10:00
Международни икономически отношения Мениджмънт 1 29 1-56 16.06.2023 10:00 - 11:00
Туризъм Мениджмънт 1 32 1-56 16.06.2023 08:00 - 09:00
Счетоводство и одит Мениджмънт 1 18 1-56 20.06.2023 08:00 - 09:00
Счетоводство и одит Мениджмънт 1 19 1-56 20.06.2023 09:00 - 10:00
Дигитални технологии в бизнеса Мениджмънт 1 8 1-55 21.06.2023 12:00 - 13:00
Финанси Мениджмънт 1 22 1-56 21.06.2023 10:00 - 11:00
Финанси Мениджмънт 1 23 1-56 21.06.2023 11:00 - 12:00
Счетоводство и финанси Мениджмънт 1 20 1-56 22.06.2023 09:00 - 10:00
Счетоводство и финанси Мениджмънт 1 21 1-56 22.06.2023 10:00 - 11:00
Социална сигурност и застраховане Мениджмънт 1 24 1-56 22.06.2023 11:00 - 12:00
Вид Година Публикация
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Учебно помагало 2018
Варна : Център за електронно и дистанционно обучение [- ИУ-Варна], 2018, 101 с.
Статия 2017
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки [Науката в служба на обществото : Научна конференция, 27 окт. 2017], Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 1, 181 - 188.
Статия 2017
Management in the Innovation Society : 8th International Conference on Management and Industrial Engineering : ICMIE 2017, October 12 - 14, 2017 , Bucharest : Niculescu Publ. House, 2017, Iss. 8, 44 - 50.
Статия 2017
Management in the Innovation Society : 8th International Conference on Management and Industrial Engineering : ICMIE 2017, October 12 - 14, 2017, Bucharest : Nikulesku Publ. House, 2017, 206 - 214.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015. - 310 с.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 472 с
Учебно помагало 2012
Варна : СТЕНО, 2012, 125., ISBN(печатно) 978-954-449-593-0 / Линк
Доклад 2011
// Взаимодействието теория - практика : Ключови проблеми и решения : Междунар. конф., 24 - 25 юни 2011 / Ред. кол. Петко Чобанов и др. : T. 1. - Бургас : БСУ, 2011, с. 353 - 360.
Статия 2011
Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев" , 50. Сер. 5.1. Икономика и мениджмънт. - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2011, с. 60 - 64.
Преглед на всички публикации