Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Катя Владова

гл. ас. д-р Катя Владова

гл. ас. д-р Катя Владова

505

+359882164617

vladova_k@ue-varna.bg

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 505: 16:00-17:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/uja-xtgy-vkw, 13:00-14:00

Дати за неположени изпити

12 мар 2024, кабинет 56: 09:00-10:00

16 апр 2024, кабинет 56: 09:00-11:00

Мениджмънт
Предприемачество
Корпоративно ръководство
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт Корпоративно ръководство 4 1 1-56 15.05.2024 13:00 - 14:00
Мениджмънт Корпоративно ръководство 4 2 1-56 15.05.2024 14:00 - 15:00
Бизнес икономика Мениджмънт 1 5 1-58 05.06.2024 13:00 - 14:00
Недвижими имоти и инвестиции Мениджмънт 1 6 1-58 05.06.2024 14:00 - 15:00
Стокознание и митническа дейност Мениджмънт 1 13 1-58 05.06.2024 12:00 - 13:00
Мениджмънт Мениджмънт 1 1 1-55 06.06.2024 14:00 - 15:00
Мениджмънт Мениджмънт 1 2 1-55 06.06.2024 15:00 - 16:00
Съдебна администрация Мениджмънт 1 3 1-55 06.06.2024 16:00 - 17:00
Публична администрация Мениджмънт 1 39 1-55 06.06.2024 15:00 - 16:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Мениджмънт 1 7 1-55 07.06.2024 12:00 - 13:00
Дигитални технологии в бизнеса Мениджмънт 1 8 1-55 07.06.2024 13:00 - 14:00
Международен туризъм (с преподаване на руски език) Мениджмънт 1 40 1-56 10.06.2024 15:00 - 16:00
Маркетинг Мениджмънт 1 11 1-56 11.06.2024 09:00 - 10:00
Маркетинг Мениджмънт 1 12 1-56 11.06.2024 08:00 - 09:00
Индустриален бизнес и предприемачество Мениджмънт 1 14 1-56 11.06.2024 10:00 - 11:00
Логистика Мениджмънт 1 15 1-56 12.06.2024 15:00 - 16:00
Икономика и търговия Мениджмънт 1 16 1-56 12.06.2024 13:00 - 14:00
Икономика и търговия Мениджмънт 1 17 1-56 12.06.2024 14:00 - 15:00
Дигитални медии и ПР Мениджмънт 1 9 1-55 13.06.2024 09:00 - 10:00
Дигитални медии и ПР Мениджмънт 1 10 1-55 13.06.2024 10:00 - 11:00
Международен туризъм (с преподаване на руски език) Предприемачество 2 45 Н-207 14.06.2024 13:00 - 15:00
Аграрен бизнес Предприемачество 2 4 1-56 18.06.2024 13:00 - 14:00
Дигитални технологии в бизнеса Предприемачество 2 8 1-56 18.06.2024 13:00 - 14:00
Дигитални медии и ПР Предприемачество 2 9 1-56 18.06.2024 14:00 - 15:00
Дигитални медии и ПР Предприемачество 2 10 1-56 18.06.2024 14:00 - 15:00
Маркетинг Предприемачество 2 11 1-56 18.06.2024 14:00 - 15:00
Маркетинг Предприемачество 2 12 1-56 18.06.2024 14:00 - 15:00
Икономика и търговия Предприемачество 2 13 1-56 18.06.2024 15:00 - 16:00
Индустриален бизнес и предприемачество Предприемачество 2 14 1-56 18.06.2024 14:00 - 15:00
Логистика Предприемачество 2 15 1-56 18.06.2024 16:00 - 17:00
Туризъм Предприемачество 2 31 1-56 18.06.2024 13:00 - 14:00
Туризъм Предприемачество 2 33 1-56 18.06.2024 13:00 - 14:00
Мениджмънт Предприемачество 2 2 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Съдебна администрация Предприемачество 2 3 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Бизнес икономика Предприемачество 2 5 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Недвижими имоти и инвестиции Предприемачество 2 6 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Предприемачество 2 7 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Стокознание и митническа дейност Предприемачество 2 16 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Стокознание и митническа дейност Предприемачество 2 17 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Счетоводство и одит Предприемачество 2 19 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Счетоводство и финанси Предприемачество 2 21 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Финанси Предприемачество 2 22 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Финанси Предприемачество 2 23 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Социална сигурност и застраховане Предприемачество 2 24 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Международни икономически отношения Предприемачество 2 28 1-56 19.06.2024 12:00 - 13:00
Международни икономически отношения Предприемачество 2 29 1-56 19.06.2024 12:00 - 13:00
Туризъм Предприемачество 2 30 1-56 19.06.2024 12:00 - 13:00
Туризъм Предприемачество 2 32 1-56 19.06.2024 12:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 15:00 - 16:00 1-56
28.06.2024 15:00 - 16:00 1-56
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Business Process Management Journal, Bingley : Emerald Publ. Ltd., 29, 2023, 3, 911-928., ISSN(печатно) 1463-7154, ISSN(онлайн) 1463-7154 / DOI 10.1108/BPMJ-09-2022-0420 / Scopus / Линк
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 230., ISBN(онлайн) 978-954-21-0996-9
Учебно помагало 2018
Варна : Център за електронно и дистанционно обучение [- ИУ-Варна], 2018, 101 с.
Статия 2018
FAIMA [Facultatea de antreprenoriat, ingineria si managementul afacerilor] Business & Management Journal , Bucharest : NICULESCU Publ. House, 6, 2018, 4, December, 5-12., ISBN(печатно) 2344-4088, ISBN(онлайн) 2344-4088 / Линк
Учебно помагало 2018
Варна : Център за електр. и дистанц. обучение - ИУ - Варна, 2018, 101., ISBN(онлайн) 978-954-21-0959-4 / Линк
Статия 2017
Management in the Innovation Society : 8th International Conference on Management and Industrial Engineering : ICMIE 2017, October 12 - 14, 2017 , Bucharest : Niculescu Publ. House, 2017, Iss. 8, 44 - 50.
Статия 2017
Management in the Innovation Society : 8th International Conference on Management and Industrial Engineering : ICMIE 2017, October 12 - 14, 2017, Bucharest : Nikulesku Publ. House, 2017, 206 - 214.
Статия 2017
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки [Науката в служба на обществото : Научна конференция, 27 окт. 2017], Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 1, 181 - 188.
Статия 2015
Management - The Key Driver for Creating Value : The 7th Inernational Conference of Management and Industrial Engineering : ICMIE 2015, October 22nd-23rd, 2015, University of POLITEHNICA, Bucharest , NICULESCU Publ. House, 2015, pp. 580 - 585., ISSN(печатно) 2344-0937
Статия 2015
Management - The Key Driver for Creating Value : The 7th Inernational Conference of Management and Industrial Engineering : ICMIE 2015, October 22nd-23rd, 2015, University of POLITEHNICA, Bucharest, Bucharest : NICULESCU Publ. House, 2015, pp. 527-540., ISSN(печатно) 2344-0937
Преглед на всички публикации