Икономически университет – Варна

доц. д-р Добрин Добрев

доц. д-р Добрин Добрев

доц. д-р Добрин Добрев

233

0882164840

dobrin.dobrev@ue-varna.bg

Декан на факултет "Управление"

Приемно време

Вторник, кабинет 233: 11:00-13:00

Консултации на място

Петък, кабинет 233: 09:15-10:15

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/iwe-dxdd-hfd, 16:00-17:00

Дати за неположени изпити

17 окт 2023, кабинет тестови център: 11:00-12:00

07 ное 2023, кабинет тестови център: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Проектен мениджмънт Курс 5, МО (Редовно обучение)
Проектен мениджмънт Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Проектен мениджмънт Курс 6, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Основи на публичната администрация Курс 5, ПМАВ-СНУ (Редовно обучение)
Основи на публичната администрация Курс 6, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Регионално развитие Курс 5, МО (Редовно обучение)
Регионално развитие Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Регионално развитие Курс 5, ПМАВ-СНУ (Редовно обучение)
Регионално развитие Курс 6, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Регионално развитие Курс 6, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Прогнозиране, планиране и контрол Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Прогнозиране, планиране и контрол Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Прогнозиране, планиране и контрол Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Прогнозиране, планиране и контрол Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Прогнозиране, планиране и контрол Курс 6, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Бизнес комуникации в управлението Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
08:15 11:00 306 Л Прогнозиране, планиране и контрол 1, 2
13:30 16:00 H-102 Л Проектен мениджмънт 3, 4, 62
16:15 19:00 H-211 Л Регионално развитие 3, 4, 7, 61, 62
Сряда
07:30 10:00 2-224 Л Проектен мениджмънт 1 3, 4, 62
13:30 16:00 2-315 Л Основи на публичната администрация 7, 61
Четвъртък
11:15 13:00 2-222 Л Бизнес комуникации в управлението 1, 2
Петък
10:15 13:00 H-102 Л Прогнозиране, планиране и контрол 4, 6, 39, 62
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Публичен мениджмънт и административна власт - СНУ Основи на публичната администрация 5 7 1-55 08.01.2024 11:00 - 12:00
Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО Основи на публичната администрация 6 61 1-55 08.01.2024 11:00 - 12:00
Мениджмънт на организациите Проектен мениджмънт 5 3 1-58 10.01.2024 10:00 - 11:00
Мениджмънт на организациите - СНУ Проектен мениджмънт 5 4 1-58 10.01.2024 10:00 - 11:00
Мениджмънт на организациите - ДНДО Проектен мениджмънт 6 62 1-58 10.01.2024 10:00 - 11:00
Мениджмънт Бизнес комуникации в управлението 3 1 1-55 10.01.2024 15:00 - 16:00
Мениджмънт Бизнес комуникации в управлението 3 2 1-55 10.01.2024 15:00 - 16:00
Мениджмънт Прогнозиране, планиране и контрол 3 1 1-55 19.01.2024 12:00 - 13:00
Мениджмънт Прогнозиране, планиране и контрол 3 2 1-55 19.01.2024 12:00 - 13:00
Мениджмънт на организациите - СНУ Прогнозиране, планиране и контрол 5 4 1-56 19.01.2024 08:00 - 09:00
Мениджмънт на човешките ресурси - СНУ Прогнозиране, планиране и контрол 5 6 1-56 19.01.2024 08:00 - 09:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Прогнозиране, планиране и контрол 6 39 1-56 19.01.2024 08:00 - 09:00
Мениджмънт на организациите - ДНДО Прогнозиране, планиране и контрол 6 62 1-56 19.01.2024 08:00 - 09:00
Мениджмънт на организациите Регионално развитие 5 3 1-58 30.01.2024 14:00 - 15:00
Мениджмънт на организациите - СНУ Регионално развитие 5 4 1-58 30.01.2024 14:00 - 15:00
Публичен мениджмънт и административна власт - СНУ Регионално развитие 5 7 1-58 30.01.2024 14:00 - 15:00
Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО Регионално развитие 6 61 1-58 30.01.2024 14:00 - 15:00
Мениджмънт на организациите - ДНДО Регионално развитие 6 62 1-58 30.01.2024 14:00 - 15:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Публичната администрация при глобална криза: между либерализация и етатизъм: Шеста международна конференция по публична администрация, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2023, 44-54., ISBN(печатно) 978-954-07-5732-2 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси = Human Resource Management : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септ. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, с. 21-29., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 357 - 369.
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Доклад 2018
Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ Св. Св. Кирил и Методий ..., проведена на 28 - 29. 09. 2017 г. в Арбанаси, Велико Търново : Т. 1, Велико Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 1, 2018, 184 - 187.
Доклад 2018
Десет години България в Европейския Съюз - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството : Сборник с доклади от Национална конференция, проведена в НБУ на 10 ноември 2017 г. , София : НБУ, 2018, 282 - 287.
Доклад 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноември 2017 г. : Т. 1 , Варна : Наука и икономика, 1, 2017, 357 - 369.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2017, с. 13 - 23.
Статия 2017
Vanguard Scientific Instruments in Management, София: УНСС, 2, 2017, 15.
Статия 2017
Wood, Design & Technology : [International] Journal of Wood Science, Design and Technology, Skopje : Ss. Cyril and Methodius University, 6, 2017, 1, 57 - 63.
Преглед на всички публикации