Икономически университет – Варна

доц. д-р Добрин Добрев

доц. д-р Добрин Добрев

доц. д-р Добрин Добрев

309

0882164840

dobrin.dobrev@ue-varna.bg

Р-л катедра "Управление и администрация"

Приемно време

Сряда, кабинет 309: 13:30-15:30

Консултации

Вторник, кабинет 309: 14:15-16:15

Дати за неположени изпити

07 мар 2023, кабинет Н-206: 16:15-17:15

04 апр 2023, кабинет Н-206: 16:15-17:15

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт на организациите - СНУ Предприемачество и малък и среден бизнес 5 4 1-319 04.05.2023 10:00 - 12:00
Мениджмънт на човешките ресурси - СНУ Предприемачество и малък и среден бизнес 5 6 1-319 04.05.2023 10:00 - 12:00
Мениджмънт на организациите - ДНДО Предприемачество и малък и среден бизнес 6 44 1-319 04.05.2023 10:00 - 12:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Предприемачество и малък и среден бизнес 6 45 1-319 04.05.2023 10:00 - 12:00
Публична администрация Спецсеминар 4 3 1-319 05.05.2023 09:00 - 11:00
Публичен мениджмънт и административна власт - СНУ Управление на публичните услуги 5 7 1-55 05.05.2023 11:00 - 12:00
Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО Управление на публичните услуги 6 68 1-55 05.05.2023 11:00 - 12:00
Мениджмънт Международен мениджмънт 4 1 1-55 10.05.2023 15:00 - 16:00
Мениджмънт Международен мениджмънт 4 2 1-55 10.05.2023 14:00 - 15:00
Публичен мениджмънт и административна власт - СНУ Управление на персонала в публичната администрация 5 7 1-319 12.05.2023 15:00 - 17:00
Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО Управление на персонала в публичната администрация 6 68 1-319 12.05.2023 15:00 - 17:00
Мениджмънт Спецсеминар 4 1 1-127Г 19.05.2023 08:00 - 10:00
Мениджмънт Спецсеминар 4 2 2-222 22.05.2023 08:00 - 10:00
Съдебна администрация Основи на публичната администрация 2 3 1-55 02.06.2023 11:00 - 12:00
Мениджмънт Предприемачество и малък и среден бизнес 2 1 1-301 02.06.2023 10:00 - 12:00
Мениджмънт Предприемачество и малък и среден бизнес 2 2 1-301 02.06.2023 10:00 - 12:00
Икономика и търговия Предприемачество 2 13 1-56 06.06.2023 16:00 - 17:00
Индустриален бизнес и предприемачество Предприемачество 2 14 1-56 06.06.2023 16:00 - 17:00
Логистика Предприемачество 2 15 1-56 06.06.2023 16:00 - 17:00
Счетоводство и одит Предприемачество 2 18 1-56 06.06.2023 15:00 - 16:00
Счетоводство и одит Предприемачество 2 19 1-56 06.06.2023 15:00 - 16:00
Счетоводство и финанси Предприемачество 2 20 1-56 06.06.2023 15:00 - 16:00
Счетоводство и финанси Предприемачество 2 21 1-56 06.06.2023 15:00 - 16:00
Финанси Предприемачество 2 22 1-56 06.06.2023 15:00 - 16:00
Финанси Предприемачество 2 23 1-56 06.06.2023 15:00 - 16:00
Социална сигурност и застраховане Предприемачество 2 24 1-56 06.06.2023 15:00 - 16:00
Икономика и търговия Планиране и прогнозиране 2 13 1-58 06.06.2023 11:00 - 12:00
Индустриален бизнес и предприемачество Планиране и прогнозиране 2 14 1-58 06.06.2023 11:00 - 12:00
Логистика Планиране и прогнозиране 2 15 1-58 06.06.2023 11:00 - 12:00
Счетоводство и одит Планиране и прогнозиране 2 18 1-58 06.06.2023 11:00 - 12:00
Счетоводство и одит Планиране и прогнозиране 2 19 1-58 06.06.2023 11:00 - 12:00
Счетоводство и финанси Планиране и прогнозиране 2 20 1-58 06.06.2023 11:00 - 12:00
Счетоводство и финанси Планиране и прогнозиране 2 21 1-58 06.06.2023 11:00 - 12:00
Финанси Планиране и прогнозиране 2 22 1-58 06.06.2023 11:00 - 12:00
Финанси Планиране и прогнозиране 2 23 1-58 06.06.2023 11:00 - 12:00
Социална сигурност и застраховане Планиране и прогнозиране 2 24 1-58 06.06.2023 11:00 - 12:00
Международни икономически отношения Планиране и прогнозиране 2 28 1-58 06.06.2023 09:00 - 10:00
Международни икономически отношения Планиране и прогнозиране 2 29 1-58 06.06.2023 09:00 - 10:00
Туризъм Планиране и прогнозиране 2 30 1-58 06.06.2023 09:00 - 10:00
Туризъм Планиране и прогнозиране 2 31 1-58 06.06.2023 09:00 - 10:00
Туризъм Планиране и прогнозиране 2 32 1-58 06.06.2023 09:00 - 10:00
Туризъм Планиране и прогнозиране 2 33 1-58 06.06.2023 09:00 - 10:00
Дигитални медии и ПР Предприемачество 2 9 1-56 07.06.2023 13:00 - 14:00
Дигитални медии и ПР Предприемачество 2 10 1-56 07.06.2023 13:00 - 14:00
Маркетинг Предприемачество 2 11 1-56 07.06.2023 13:00 - 14:00
Маркетинг Предприемачество 2 12 1-56 07.06.2023 13:00 - 14:00
Международни икономически отношения Предприемачество 2 28 1-56 07.06.2023 15:00 - 16:00
Международни икономически отношения Предприемачество 2 29 1-56 07.06.2023 15:00 - 16:00
Туризъм Предприемачество 2 30 1-56 07.06.2023 14:00 - 15:00
Туризъм Предприемачество 2 31 1-56 07.06.2023 14:00 - 15:00
Туризъм Предприемачество 2 32 1-56 07.06.2023 14:00 - 15:00
Туризъм Предприемачество 2 33 1-56 07.06.2023 15:00 - 16:00
Мениджмънт Планиране и прогнозиране 2 1 1-55 07.06.2023 09:00 - 10:00
Мениджмънт Планиране и прогнозиране 2 2 1-55 07.06.2023 09:00 - 10:00
Съдебна администрация Планиране и прогнозиране 2 3 1-55 07.06.2023 09:00 - 10:00
Бизнес икономика Планиране и прогнозиране 2 5 1-55 07.06.2023 09:00 - 10:00
Недвижими имоти и инвестиции Планиране и прогнозиране 2 6 1-55 07.06.2023 09:00 - 10:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Планиране и прогнозиране 2 7 1-55 07.06.2023 09:00 - 10:00
Дигитални медии и ПР Планиране и прогнозиране 2 9 1-56 07.06.2023 08:00 - 09:00
Дигитални медии и ПР Планиране и прогнозиране 2 10 1-56 07.06.2023 08:00 - 09:00
Маркетинг Планиране и прогнозиране 2 11 1-56 07.06.2023 08:00 - 09:00
Маркетинг Планиране и прогнозиране 2 12 1-56 07.06.2023 08:00 - 09:00
Мениджмънт Предприемачество 2 1 1-56 08.06.2023 09:00 - 10:00
Мениджмънт Предприемачество 2 2 1-56 08.06.2023 09:00 - 10:00
Съдебна администрация Предприемачество 2 3 1-56 08.06.2023 09:00 - 10:00
Аграрен бизнес Предприемачество 2 4 1-56 08.06.2023 08:00 - 09:00
Бизнес икономика Предприемачество 2 5 1-56 08.06.2023 09:00 - 10:00
Недвижими имоти и инвестиции Предприемачество 2 6 1-56 08.06.2023 09:00 - 10:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Предприемачество 2 7 1-56 08.06.2023 09:00 - 10:00
Дигитални технологии в бизнеса Предприемачество 2 8 1-56 08.06.2023 08:00 - 09:00
Стокознание и митническа дейност Предприемачество 2 16 1-56 08.06.2023 08:00 - 09:00
Стокознание и митническа дейност Предприемачество 2 17 1-56 08.06.2023 08:00 - 09:00
Аграрен бизнес Планиране и прогнозиране 2 4 1-58 08.06.2023 10:00 - 11:00
Дигитални технологии в бизнеса Планиране и прогнозиране 2 8 1-58 08.06.2023 10:00 - 11:00
Стокознание и митническа дейност Планиране и прогнозиране 2 16 1-58 08.06.2023 10:00 - 11:00
Стокознание и митническа дейност Планиране и прогнозиране 2 17 1-58 08.06.2023 10:00 - 11:00
Мениджмънт Управление на публичния сектор 3 1 1-58 09.06.2023 13:00 - 14:00
Мениджмънт Управление на публичния сектор 3 2 1-58 09.06.2023 14:00 - 15:00
Публична администрация Регионално планиране и програмиране 3 3 1-58 14.06.2023 09:00 - 10:00
Публична администрация Управление на публични услуги 3 3 1-55 20.06.2023 14:00 - 15:00
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 357 - 369.
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Доклад 2018
Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ Св. Св. Кирил и Методий ..., проведена на 28 - 29. 09. 2017 г. в Арбанаси, Велико Търново : Т. 1, Велико Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 1, 2018, 184 - 187.
Доклад 2018
Десет години България в Европейския Съюз - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството : Сборник с доклади от Национална конференция, проведена в НБУ на 10 ноември 2017 г. , София : НБУ, 2018, 282 - 287.
Други 2017
Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия, Свищов, 13 - 14 окт. 2017 г. , Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017, с. 68 - 70.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2017, с. 13 - 23.
Доклад 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноември 2017 г. : Т. 1 , Варна : Наука и икономика, 1, 2017, 357 - 369.
Статия 2017
Wood, Design & Technology : [International] Journal of Wood Science, Design and Technology, Skopje : Ss. Cyril and Methodius University, 6, 2017, 1, 57 - 63.
Статия 2017
Vanguard Scientific Instruments in Management, София: УНСС, 2, 2017, 15.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 275 - 278.
Преглед на всички публикации