Икономически университет – Варна

х. пр. Анелия Герчева-Неделчева

х. пр. Анелия Герчева-Неделчева

х. пр. Анелия Герчева-Неделчева

225 г

0882164722

anelia.gercheva@ue-varna.bg

https://www.ue-varna.bg/bg/teacher/26013

Консултации

Понеделник, кабинет 225 г: 17:00-19:00

Четвъртък, кабинет 225 г: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

24 окт 2022, кабинет 225 г: 17:15-18:15

14 ное 2022, кабинет 225 г: 17:15-18:15

Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образоване и реална икономика: развитие и взаимодействие в дигиталната епоха : Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 689 - 700.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 329 - 334.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 78 - 84.
Учебно помагало 2012
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 216 с.
Доклад 2011
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2011 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 240 - 248.
Преглед на всички публикации