Икономически университет – Варна

ст. пр. Наталия Станчева

ст. пр. Наталия Станчева

ст. пр. Наталия Станчева

3-108

0896875649

n.stancheva@ue-varna.bg

Автобиография

Преподавател по английски език

Консултации

Четвъртък, кабинет 3-108: 13:30-14:30

Петък, кабинет 3-108: 14:15-15:15

Дати за неположени изпити

16 мар 2023, кабинет 3-108: 13:30-14:30

06 апр 2023, кабинет 3-108: 13:30-14:30

Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 163.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 163., ISBN(печатно) 978-954-21-1034-7
Учебно помагало 2014
Варна: Наука и икономика, 2014.
Учебно помагало 2014
Varna : Science and Economics Publishing House, 2, 2014, 206.
Доклад 2013
Езиковото обучение днес - защо, за кого и как: Сборник с доклади от кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 2013, 17-23.
Монография 2012
София: Богианна, 2012, 250.
Учебно помагало 2012
Варна: Колорпринт, 2012.
Доклад 2010
Научно-практически семинар на тема "Чуждият език като средство за комуникация в сферата на туризма", Сборник Доклади, Варна, 2010, 143-152.
Учебно помагало 2009
Варна: Наука и икономика, 2009.
Преглед на всички публикации