Икономически университет – Варна

ст. пр. Бисер Попов

ст. пр. Бисер Попов

ст. пр. Бисер Попов

3-108

popov_bisser@ue-varna.bg

Автобиография

преподавател по "Eкскурзоводство" и "Aнглийски език"

Консултации

Сряда, кабинет 108: 11:15-12:15

Четвъртък, кабинет 108: 11:15-12:15

Дисциплина Курс и Специалност
Първи чужд език - Английски Курс 1, МТСВ (Редовно обучение)
Първи чужд език - Английски Курс 2, МТСВ (Редовно обучение)
Първи чужд език - Английски Курс 3, МТСВ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
08:30 11:15 3-208 У Първи чужд език - Английски 2 314, 321
Четвъртък
08:30 11:15 3-206 У Първи чужд език - Английски 314
11:30 14:15 3-201 У Първи чужд език - Английски 321
14:30 17:15 3-202 У Първи чужд език - Английски 321
Вид Година Публикация
Други 2016
Варна: Стено, 2016.
Учебно помагало 2015
Varna : Science and Economics Publishing House, 2015, 282.
Учебно помагало 2015
Varna: Science a. Economic Publ. House, 2015.
Други 2014
Варна: Стено, 2014.
Други 2014
Варна: Стено, 2014.
Други 2014
Варна: Стено, 2014.
Други 2013
Варна: Стено, 2013.
Учебно помагало 2013
Varna: Science and Economics Publishing House, 2013, 224.
Учебно помагало 2012
Варна: Колорпринт, 2012.
Учебно помагало 2012
Варна: Color Print, 2012.
Преглед на всички публикации