Икономически университет – Варна

ст. пр. д-р Биляна Павлова

ст. пр. д-р Биляна Павлова

ст. пр. д-р Биляна Павлова

3-108

0882950647

b_pavlova@ue-varna.bg

Преподавател по немски език, Маршрутна практика по екскурзоводство, Странознание

Консултации

Сряда, кабинет 3-108: 14:15-15:15

Петък, кабинет 3-108: 12:15-13:15

Дисциплина Курс и Специалност
Втори чужд език - Немски Курс 1, МТСВ (Редовно обучение)
Втори чужд език - Немски Курс 2, МТСВ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:30 14:15 3-208 У Втори чужд език - Немски 321
14:30 17:15 3-206 У Втори чужд език - Немски 314
Сряда
11:30 14:15 3-208 У Втори чужд език - Немски 314
Четвъртък
08:30 11:15 3-208 У Втори чужд език - Немски 321
11:30 14:15 3-208 У Втори чужд език - Немски 314
Петък
09:30 12:15 3-208 У Втори чужд език - Немски 321
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 248.
Доклад 2018
Туризмът и иновациите : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от основаването на Колеж по туризъм - Варна, 14.09. - 15. 09. 2018 г. , Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2018, с. 515 - 527.
Статия 2018
Филологически форум, София: СУ, Факултет по славянски филологии, 2018, 2, 142 - 151.
Монография 2017
Шумен : Унив. изд. Еп. Константин Преславски, 2, 2017, 125 с. - Съдържа: Инсцениране на спомени в медията литературен текст с. 22 - 33 и др.
Статия 2016
[Електронен портал с адрес :] https://www.researchgate.net/publication/316699951, Шумен : Унив. издателство „Епископ Константин Преславски” , 2016, January, 127 - 134 [12 с.].
Статия 2016
Език – литература – медии, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2016.
Статия 2015
Germanistik in Bulgarien : Bd. 1, София : НБУ, 2015, 227 - 234.
Доклад 2015
Научният Еверест – мечта или реалнос, София: Авангард Прима, 2015, 144 - 148.
Учебно помагало 2013
Варна: Наука и икономика, 2013, 111 с.
Монография 2012
София: Богианна, 2012, 250.
Преглед на всички публикации