Икономически университет – Варна

х. ас. докт. Десислава Димитрова Неактивен

х. ас. докт. Десислава Димитрова

х. ас. докт. Десислава Димитрова Неактивен

desislava.dimitrova@ue-varna.bg