Икономически университет – Варна

х. ас. Яна Донева

х. ас. Яна Донева

х. ас. Яна Донева

yana_doneva@ue-varna.bg

Приемно време

Всеки делничен ден, кабинет 504: 08:30-16:00

Консултации

Понеделник, кабинет https://meet.google.com/yod-mavi-sfg: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

10 апр 2023, кабинет 504: 09:30-10:30

12 апр 2023, кабинет 504: 09:30-10:30

Вид Година Публикация
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 127-135., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.3 / Линк
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29-30 октомври 2021 г., Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 165-172.
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 239-246. / DOI 10.36997/TC2020.239 / Линк
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията = Tourism - beyond Expectations : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, 25 - 26 септ. 2020 : 100 г. УНСС и 30 г. кат. Икономика на туризма, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 505-515., ISBN(печатно) 978-619-232-297-7 / Линк
Преглед на всички публикации