Икономически университет – Варна

х. ас. д-р Олга Белан

х. ас. д-р Олга Белан

х. ас. д-р Олга Белан

Н-211

+359 88 7565935

+38 095 5908790

olgabelan7@ue-varna.bg

Приемно време

Понеделник, кабинет H-211: 13:30-15:30

Вторник, кабинет H-211: 14:00-16:00

Консултации

Сряда, кабинет Читалня: 11:15-13:00

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Международен туризъм (с преподаване на руски език) Управление на човешките ресурси в туризма 4 41 Н-208 10.05.2023 13:00 - 15:00