Икономически университет – Варна

х. ас. д-р Катина Попова Неактивен

х. ас. д-р Катина Попова

х. ас. д-р Катина Попова Неактивен

427

0876011188

katina_popova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 427: 11:15-12:15

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/jje-rzgx-vib, 13:30-14:30

Дати за неположени изпити

18 мар 2024, кабинет 427: 11:15-12:15

03 апр 2024, кабинет 301: 10:15-12:15

Дисциплина Курс и Специалност
Екскурзоводство Курс 3, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Екскурзоводство * Курс 3, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Въведение в туризма Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Въведение в туризма Курс 2, МТ-Р.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 303 У Въведение в туризма 31
13:30 15:00 312 У Екскурзоводство 30
Вторник
11:15 13:00 H-206 У Въведение в туризма 33
15:15 18:00 H-209 Л Въведение в туризма 45
Сряда
10:15 13:00 301 Л Въведение в туризма 30, 31, 32, 33
Четвъртък
09:15 11:00 2-318 У Екскурзоводство 31
11:15 13:00 2-318 У Екскурзоводство 32
Петък
11:15 13:00 448 У Въведение в туризма 30
Вид Година Публикация
Статия 2023
Eastern Academic Journal , Burgas : Miracle A Ltd., April, 2023, 1, 45-54., ISSN(онлайн) 2367-7384 / Линк
Доклад 2023
КК "Св. Св. Константин и Елена" - модели за развитие на туризъм в четири сезона : Шестнадесети Черноморски туристически форум, Варна, 2023, Варна : ФИЛ, 2023, 161-176., ISBN(онлайн) 978-954-9741-60-5 / Линк
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Статия 2020
Tourism : An International Interdisciplinary Journal, Zagreb, Croatia : Institute for Tourism, 68, 2020, 3, 308-321., ISSN(печатно) 1332-7461, ISSN(онлайн) 1332-7461 / DOI 10.37741/t.68.3.5 / Scopus
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 802-813., ISBN(онлайн) 978-954-21-1038-5 / Линк
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция с международно участие по случай 55 години от създаването на специалност Туризъм, 30 - 31 октомври 2020 г., Варна, България = Tourism & Connectivity : Conference Proceedings of the Scientific Conference with International Participation Celebrating the 55th Anniversary of Department of Tourism, 30 - 31 October 2020, Varna, Варна : Наука и икономика, 2020, 402-407., ISSN(онлайн) 978-954-21-1052-1, ISBN(печатно) 978-954-21-1052-1 / Линк
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Union of Scientists, 8, 2019, 1, 3-9., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2019
6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2019, Albena, Bulgaria : Vol. 6. Iss. 2. Economics and Finance, Business and Management, Sofia : STEF92 Technology Ltd, 6, 2019, 2, 33-40., ISSN(печатно) 2682-9959, ISBN(печатно) 978-619-7408-92-8 / DOI 10.5593/SWS.ISCSS.2019.2 / Линк
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки] , Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 27-36., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Преглед на всички публикации