Икономически университет – Варна

х. ас. д-р Христина Сантана

х. ас. д-р Христина Сантана

х. ас. д-р Христина Сантана

hristina_santana@ue-varna.bg

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации на място

Сряда, 11:15-12:15

Вид Година Публикация
Статия 2023
Псковский регионологический журнал, Псков : Псковский государственный университет, 19, 2023, 4, 95-105., ISSN(печатно) 2219-7931, ISSN(онлайн) 2219-7931 / DOI 10.37490/S221979310027844-1 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 228-238., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.228 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 211-223., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.211 / Линк
Доклад 2023
Tourism for Sustainable Future : Proceedings of the International Scientific Conference, 18-19 May 2023, Bulgaria, Sofia : Avangard Prima, 2023, 473-481., ISBN(печатно) 978-619-239-887-3 / Линк
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петнадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15 - 16 април 2022, Варна : ФИЛ ООД, 2022, 264-275., ISBN(печатно) 978-954-9741-49-0 / Линк
Доклад 2021
Contemporary Tourism. Smart Solutions for Tourism Development in Bulgaria in the Conditions of COVID-19 Pandemic, [12.11.2021 г., Варна] : Round table : Conference Proceedingsa = Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на Covid-19 пандемия, [12.11.2021, Варна] : Кръгла маса : Сборник с доклади, Varna : Science and Economics Publ., 2021, 213-224., ISSN(печатно) 978-954-21-1101-6
Доклад 2021
Contemporary Tourism. Smart Solutions for Tourism Development in Bulgaria in the Conditions of COVID-19 Pandemic, [12.11.2021 г., Варна] : Round table : Conference Proceedingsa = Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в усло, Varna : Science and Economics Publ. , 2021, 74-85., ISSN(печатно) 978-954-21-1101-6
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 522-529., ISBN(печатно) 978-954-21-1052-1 / DOI https://doi.org/10.36997/TC2020.522
Преглед на всички публикации