Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Красимира Янчева

гл. ас. д-р Красимира Янчева

гл. ас. д-р Красимира Янчева

427

0884544653

krasimira_yancheva@ue-varna.bg

Автобиография

Преподавани дисциплини:
ОКС "Бакалавър" - Маркетинг в туризма, Управление на туризма, Управление на човешките ресурси в туризма, Съвременни видове туризъм; Академични изследвания.
ОКС "Магистър" - Мениджмънт на туристическата дестинация, Мениджмънт на събитията, Икономика на туристическото предприятие, Пазари и маркетинг в туризма;
"ERASUM +" - Management and animation in the entertainment industry, Events Design and Experience, Intangible cultural heritage of Bulgaria.

Консултации на място

Понеделник, кабинет 427: 15:00-16:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: meet.google.com/rwg-ewes-sxf, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

18 мар 2024, кабинет 511/ за ДО Кликнете върху тази връзка, за да се присъедините към видеосрещата: https://meet.google.com/dkd-kdid-vav : 13:30-15:00

01 апр 2024, кабинет 511/ за ДО Кликнете върху тази връзка, за да се присъедините към видеосрещата: https://meet.google.com/dkd-kdid-vav : 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на човешките ресурси в туризма Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси в туризма * Курс 4, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Управление на туризма Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Управление на туризма * Курс 4, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Съвременни видове туризъм Курс 3, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Съвременни видове туризъм * Курс 3, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Академични изследвания * Курс 1, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Мениджмънт на събития Курс 5, МТБ (Редовно обучение)
Мениджмънт на събития Курс 5, МТБ-СНУ (Редовно обучение)
Мениджмънт на събития * Курс 5, МТБ
Мениджмънт на събития * Курс 5, МТБ-СНУ
Мениджмънт на събития Курс 6, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт на събития Курс 6, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Мениджмънт на събития * Курс 6, МТБ-ДНДО
Мениджмънт на събития * Курс 6, МТБ-СПН
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 511 У Академични изследвания 1 30
13:30 15:00 511 У Академични изследвания 2 33
16:15 19:00 2-225 У Управление на туризма 32
Вторник
13:30 16:00 2-310 Л Управление на човешките ресурси в туризма 31, 32, 33
16:15 19:00 2-130 У Управление на туризма 33
Сряда
07:30 10:00 2-217 У Управление на човешките ресурси в туризма 33
11:15 13:00 2-219 У Съвременни видове туризъм 32
13:30 16:00 2-224 Л Мениджмънт на събития 8, 9, 40, 41
Четвъртък
09:15 11:00 2-319 У Съвременни видове туризъм 30
11:15 13:00 2-226 У Съвременни видове туризъм 31
Петък
08:15 10:00 433 У Академични изследвания 2 31
08:15 10:00 433 У Академични изследвания 1 32
10:15 13:00 447 У Управление на туризма 31
13:30 16:00 H-208 У Мениджмънт на събития 8, 9, 40, 41
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Туризъм Управление на човешките ресурси в туризма 4 50 eLearn 07.05.2024 14:00 - 16:00
Международен туристически бизнес Мениджмънт на събития 5 19 1-51 08.05.2024 14:00 - 16:00
Международен туристически бизнес - СНУ Мениджмънт на събития 5 20 1-51 08.05.2024 14:00 - 16:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Мениджмънт на събития 6 47 1-51 08.05.2024 14:00 - 16:00
Международен туристически бизнес - СПН Мениджмънт на събития 6 48 1-51 08.05.2024 14:00 - 16:00
Туризъм Управление на човешките ресурси в туризма 4 33 1-50 13.05.2024 08:00 - 10:00
Туризъм Управление на човешките ресурси в туризма 4 31 1-53 15.05.2024 14:00 - 16:00
Туризъм Управление на човешките ресурси в туризма 4 32 1-51 15.05.2024 16:00 - 18:00
Международен туристически бизнес Мениджмънт на събития 5 8 Н-205 17.05.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - СНУ Мениджмънт на събития 5 9 Н-205 17.05.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Мениджмънт на събития 6 40 Н-205 17.05.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - СПН Мениджмънт на събития 6 41 Н-205 17.05.2024 10:00 - 12:00
Туризъм Управление на туризма 4 50 eLearn 22.05.2024 09:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2024
Tourism Opportunities and Models for Development in Bulgaria, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publ., 2024, 111-124., ISBN(печатно) (10): 1-0364-0008-5, ISBN(онлайн) (13): 978-10364-0008-8 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 126-138., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.126 / Линк
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Доклад 2023
HERiPRENEURSHIP. Sustainable Tourism, Heritage Management and the Cultural and Creative Industries: Creating New Investment Opportunities at Places of Cultural Significance : International Conference, Tulcea, June 8th-9th 2023 : Proceedings, Cluj-Napoca : Mega Publ. House, 2023, 79-85. - (Biblioteca Istro-Pontica. Seria Patrimonium ; 11)., ISBN(онлайн) 978-606-02-0654-5 / Линк
Доклад 2023
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 6-7 октомври 2023 г., Бургас : Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2023, 70-77., ISSN(онлайн) 2738-893X / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 47-56., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 313., ISBN(печатно) 978-954-21-1104-7
Монография 2022
Варна : ФИЛ ООД, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-9741-53-7
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петнадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15 - 16 април 2022, Варна : ФИЛ ООД, 2022, 211-229., ISBN(печатно) 978-954-9741-49-0 / Линк
Преглед на всички публикации