Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Красимира Янчева

гл. ас. д-р Красимира Янчева

гл. ас. д-р Красимира Янчева

427

0884544653

krasimira_yancheva@ue-varna.bg

Автобиография

Преподавани дисциплини:
ОКС "Бакалавър" - Маркетинг в туризма, Управление на туризма, Управление на човешките ресурси в туризма, Съвременни видове туризъм; Академични изследвания.
ОКС "Магистър" - Мениджмънт на туристическата дестинация, Икономика на туристическото предприятие, Пазари и маркетинг в туризма;
"ERASUM +" - Management and animation in the entertainment industry, Events Design and Experience, Intangible cultural heritage of Bulgaria.

Консултации

Вторник, кабинет 427: 16:00-18:00

Петък, кабинет 427: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

25 окт 2022, кабинет H-201: 11:15-13:00

08 ное 2022, кабинет H-201: 11:15-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на човешките ресурси в туризма Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси в туризма Курс 4, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Управление на туризма Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Управление на туризма Курс 4, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Съвременни видове туризъм Курс 3, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Съвременни видове туризъм Курс 3, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-221 У Управление на човешките ресурси в туризма 40
16:15 19:00 2-221 У Управление на човешките ресурси в туризма 39
Вторник
07:30 10:00 319 У Управление на туризма 37
10:15 13:00 319 У Управление на туризма 38
Сряда
09:15 11:00 319 У Академични изследвания 1 30
09:15 11:00 319 У Академични изследвания 2 31
11:15 13:00 319 У Академични изследвания 1 32
11:15 13:00 319 У Академични изследвания 2 33
Четвъртък
09:15 11:00 2-318 У Съвременни видове туризъм 32
13:30 16:00 2-314 У Управление на туризма 40
16:15 19:00 2-314 У Управление на туризма 39
Петък
11:15 13:00 2-217 У Съвременни видове туризъм 34
13:30 15:00 2-217 У Съвременни видове туризъм 33
15:15 17:00 2-217 У Съвременни видове туризъм 31
2023-02-06 (Понеделник)
13:30 15:00 Е-5 Л Управление на туризма 56
2023-02-07 (Вторник)
10:15 13:00 Е-5 Л Управление на туризма 56
2023-02-08 (Сряда)
13:30 17:00 Е-5 Л Управление на туризма 56
2023-02-09 (Четвъртък)
11:15 13:00 Е-3 У Управление на човешките ресурси в туризма 56
2023-02-10 (Петък)
09:15 11:00 Е-2-3 У Управление на туризма 56
2023-02-13 (Понеделник)
13:30 15:00 Е-2-3 У Управление на човешките ресурси в туризма 56
15:15 17:00 Е-2-5 У Управление на туризма 56
2023-02-14 (Вторник)
11:15 13:00 Е-2-2 У Управление на човешките ресурси в туризма 56
13:30 15:00 Е-2-4 У Управление на туризма 56
2023-02-15 (Сряда)
11:15 13:00 Е-10 У Съвременни видове туризъм 50
2023-02-16 (Четвъртък)
11:15 13:00 Е-7 У Съвременни видове туризъм 50
2023-02-17 (Петък)
11:15 13:00 Е-6 У Съвременни видове туризъм 50
Вид Година Публикация
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 313., ISBN(печатно) 978-954-21-1104-7
Монография 2022
Варна : ФИЛ ООД, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-9741-53-7
Студия 2022
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 31, 2022, 8, 107-131., ISSN(печатно) 0205-3292 / Линк
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петдадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15-16 април 2022, Варна : ФИЛ, 2022, 211-229. ., ISBN(печатно) 978-954-9741-49-0
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 47-56., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 82-92.
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Международна научна конференция, Унверситет „Проф. Д-р Асен Златаров”. Колеж по туризъм - Бургас, 17-18 септ. 2021 г., Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 141-149. ., ISSN(печатно) 2738-893X
Статия 2021
Tourismos : An International Multidisciplinary Refereed Journal of Tourism, Chios, Greece : University of the Aegean, 13, 2021, 1, 163 - 197.
Преглед на всички публикации