Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Тодор Дянков

гл. ас. д-р Тодор Дянков

гл. ас. д-р Тодор Дянков

427

0882164620

todordyankov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 2 - 128: 14:00-15:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/pou-gtdb-gba, 12:00-13:00

Дати за неположени изпити

21 мар 2024, кабинет 1-122 за ДО линк: https://meet.google.com/ppb-zzyf-zkp : 16:00-17:00

24 апр 2024, кабинет 2-127 за ДО линк: https://meet.google.com/ppb-zzyf-zkp: 16:15-18:00

Дисциплина Курс и Специалност
Мониторинг на международния туристически бизнес Курс 5, МТБ (Редовно обучение)
Мониторинг на международния туристически бизнес Курс 5, МТБ-СНУ (Редовно обучение)
Мониторинг на международния туристически бизнес * Курс 5, МТБ
Мониторинг на международния туристически бизнес * Курс 5, МТБ-СНУ
Мониторинг на международния туристически бизнес Курс 6, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Мониторинг на международния туристически бизнес Курс 6, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Мониторинг на международния туристически бизнес * Курс 6, МТБ-ДНДО
Мониторинг на международния туристически бизнес * Курс 6, МТБ-СПН
Туристически пазари Курс 3, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Туристически пазари * Курс 3, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Международен туризъм Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 10:00 448 У Туристически пазари 32
11:15 13:00 H-209 У Международен туризъм 44
Вторник
15:15 17:00 2-226 У Международен туризъм 26
Сряда
11:15 13:00 2-229 У Туристически пазари 30
13:30 16:00 2-313 Л Международен туризъм 26, 44
Четвъртък
13:30 16:00 122 Л Маркетинг 28, 29, 30, 31, 32, 33
Петък
10:15 13:00 H-211 У Мониторинг на международния туристически бизнес 8, 9, 40, 41
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 181-190., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI DOI: 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.181 / Линк
Доклад 2023
HERiPRENEURSHIP. Sustainable Tourism, Heritage Management and the Cultural and Creative Industries: Creating New Investment Opportunities at Places of Cultural Significance : International Conference, Tulcea, June 8th-9th 2023 : Proceedings, Cluj-Napoca : Mega Publ. House, 2023, 79-85. - (Biblioteca Istro-Pontica. Seria Patrimonium ; 11)., ISBN(онлайн) 978-606-02-0654-5 / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 767-775., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Статия 2022
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив [Устойчив винен туризъм в контекста на зелената сделка : Национална кръгла маса, Аграрен университет - Пловдив, 21 май 2022], Пловдив : Аграрен университет – Пловдив, 114, 2022, 2, 100-109., ISSN(онлайн) 1312-6318 / DOI 10.22620/sciworks.2022.02.010 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 153-160., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петнадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15 - 16 април 2022, Варна : ФИЛ ООД, 2022, 211-229., ISBN(печатно) 978-954-9741-49-0 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 313., ISBN(печатно) 978-954-21-1104-7
Монография 2022
Варна : ФИЛ ООД, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-9741-53-7
Преглед на всички публикации