Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Тодор Дянков

гл. ас. д-р Тодор Дянков

гл. ас. д-р Тодор Дянков

427

0882164620

todordyankov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 2 - 128: 13:30-15:30

Сряда, кабинет 2 - 128 : 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

23 мар 2023, кабинет 2-318: 11:15-13:00

20 апр 2023, кабинет 2-318: 11:15-13:00

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Туризъм Туристически пазари 3 50 1-223 03.06.2023 10:00 - 12:00
Международен бизнес (с преподаване на английски език) Международен туризъм 3 27 1-127В 12.06.2023 13:00 - 15:00
Вид Година Публикация
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 767-775., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Монография 2022
Варна : ФИЛ ООД, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-9741-53-7
Статия 2022
Национална кръгла маса „Устойчив винен туризъм в контекста на зелената сделка“, Аграрен университет – Пловдив, L14, 2022, 2, 100-109., ISSN(онлайн) ISSN 1312-6318 / DOI 10.22620/sciworks.2022.02.010 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 313., ISBN(печатно) 978-954-21-1104-7
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петнадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15 - 16 април 2022, Варна : ФИЛ ООД, 2022, 211-229., ISBN(печатно) ISBN 978-954-9741-49-0 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 153-160., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петдадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15-16 април 2022, Варна : ФИЛ, 2022, 211-229. ., ISBN(печатно) 978-954-9741-49-0
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Международна научна конференция, Унверситет „Проф. Д-р Асен Златаров”. Колеж по туризъм - Бургас, 17-18 септ. 2021 г., Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 141-149. ., ISSN(печатно) 2738-893X
Преглед на всички публикации