Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Мария Велева

гл. ас. д-р Мария Велева

гл. ас. д-р Мария Велева

427

0882164624

maria.veleva@ue-varna.bg

Автобиография

Teaching subjects B Degree: Social Psychology in Tourism; Human Resource Management in Tourism; Customer Care;
Teaching subjects M Degree: Change Management in Tourism Companies.
Teaching subjects in ERASMUS+: Training and Career Management, Soft Skills Management.

Консултации

Вторник, кабинет 427: 13:30-15:30

Сряда, кабинет 427: 17:00-19:00

Дисциплина Курс и Специалност
Социална психология в туризма Курс 3, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Социална психология в туризма Курс 3, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Грижа за клиента Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 2-229 У Грижа за клиента 37, 40
13:30 15:00 2-127 У Грижа за клиента 38, 39
Вторник
11:15 13:00 301 Л Грижа за клиента 37, 38, 39, 40
Четвъртък
10:15 13:00 2-219 Л Социална психология в туризма 31, 32, 33, 34
2022-09-24 (Събота)
13:30 17:00 Е-9 Л Социална психология в туризма 50
2022-09-28 (Сряда)
08:15 11:00 Е-2-3 Л Социална психология в туризма 50
2022-09-29 (Четвъртък)
08:15 10:00 Е-2-7 Л Социална психология в туризма 50
Вид Година Публикация
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 206.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 170.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 230-238.
Доклад 2020
36th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 4 - 5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2020, 5784 - 5792.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 215.
Доклад 2020
36th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 4 - 5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2020, 2105 - 2120.., ISBN(печатно) 978-0-9998551-5-7
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 374-381.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 63 - 71.
Статия 2019
Multidisciplinary Journal of Science, Education and Art, Blagoevgrad : Union of Scientists of Bulgaria - Blagoevgrad, 2019, 518 - 524.
Преглед на всички публикации