Икономически университет – Варна

х. гл. ас. д-р Мария Велева Неактивен

х. гл. ас. д-р Мария Велева

х. гл. ас. д-р Мария Велева Неактивен

427

maria.veleva@ue-varna.bg

Вид Година Публикация
Доклад 2023
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 6-7 октомври 2023 г. , Бургас : Унив. Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2023, 44-53., ISSN(онлайн) 2738-893X / Линк
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 230-238., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7 / Линк
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 170.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 206.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 63 - 71.
Доклад 2020
36th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 4 - 5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2020, 5784 - 5792.
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 374-381.
Доклад 2020
36th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 4 - 5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2020, 2105 - 2120.., ISBN(печатно) 978-0-9998551-5-7
Преглед на всички публикации