Икономически университет – Варна

х. проф. д-р Светла Ракаджийска

х. проф. д-р Светла Ракаджийска

х. проф. д-р Светла Ракаджийска

106

svetlar@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Мониторинг на международния туристически бизнес Курс 5, МТБ (Редовно обучение)
Мониторинг на международния туристически бизнес Курс 5, МТБ-СНУ (Редовно обучение)
Мониторинг на международния туристически бизнес * Курс 5, МТБ
Мониторинг на международния туристически бизнес * Курс 5, МТБ-СНУ
Мониторинг на международния туристически бизнес Курс 6, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Мониторинг на международния туристически бизнес Курс 6, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Мониторинг на международния туристически бизнес * Курс 6, МТБ-ДНДО
Мониторинг на международния туристически бизнес * Курс 6, МТБ-СПН
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Четвъртък
13:30 16:00 2-225 Л Мониторинг на международния туристически бизнес 8, 9, 40, 41
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Международен туристически бизнес Мониторинг на международния туристически бизнес 5 8 1-305 10.05.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - СНУ Мониторинг на международния туристически бизнес 5 9 1-305 10.05.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Мониторинг на международния туристически бизнес 6 40 1-305 10.05.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - СПН Мониторинг на международния туристически бизнес 6 41 1-305 10.05.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес Мониторинг на международния туристически бизнес 5 19 1-220 17.05.2024 13:00 - 15:00
Международен туристически бизнес - СНУ Мониторинг на международния туристически бизнес 5 20 1-220 17.05.2024 13:00 - 15:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Мониторинг на международния туристически бизнес 6 47 1-220 17.05.2024 13:00 - 15:00
Международен туристически бизнес - СПН Мониторинг на международния туристически бизнес 6 48 1-220 17.05.2024 13:00 - 15:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 223-233., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 289.
Статия 2018
Съвременната наука, бизнесът и образованието: XIV международна научна конференция, Добрич: Издателство на ВУМ, 11, 2018, 1, 168 - 183.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 423 с.
Други 2017
София : Министерство на туризма, 2017, 118. / Линк
Доклад 2015
// Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС, Год. V, 2015, № 10 [Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм], с. 16 - 23.
Доклад 2015
. - Варна : Наука и икономика, 2015. - 156 с.
Доклад 2015
Cultural Corridor Via Adriatica: Cultural Tourism without Boundaries : International Scientific Conference, 15.10.2015 - 19.10.2015, Trogir, Croatia , Blagoevgrad : SWU Neofit Rilski Publ. House, 2015, 7-14., ISBN(печатно) 978-954-00-0008-4
Доклад 2015
// Туризмът в епохата на трансформация : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност "Туризъм" в Икономически университет - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 64 - 72.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 330 - 335.
Преглед на всички публикации