Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Пламен Джапаров

гл. ас. д-р Пламен Джапаров

гл. ас. д-р Пламен Джапаров

407

0882164742

pl.djaparov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 407: 15:00-17:00

Четвъртък, кабинет 407: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

22 мар 2023, кабинет 407: 15:30-16:30

19 апр 2023, кабинет 407: 15:30-16:30

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов мениджмънт и управление на риска Курс 3, ССиЗ (Редовно обучение)
Дигитално банкиране и финтех Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
17:15 19:00 437 У Дигитално банкиране и финтех 1 23
17:15 19:00 437 У Дигитално банкиране и финтех 2 24
Четвъртък
08:15 10:00 2-224 Л Дигитално банкиране и финтех 23, 24
15:15 17:00 H-205 У Финансов мениджмънт и управление на риска 25
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Финанси Дигитално банкиране и финтех 3 23 1-437 21.06.2023 08:00 - 10:00
Финанси Дигитално банкиране и финтех 3 24 1-437 21.06.2023 10:00 - 12:00
Финанси Дигитално банкиране и финтех 3 46 1-53 22.06.2023 12:00 - 14:00
Вид Година Публикация
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 4, 344 - 361., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 97-104., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс УНСС, 28, 2022, 2, 97-107., ISSN(печатно) 1314-6556 , ISSN(онлайн) 2534-8965 / DOI 10.37075/ISA.2022.2.08 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Доклад 2022
Предизвикателства пред съвременната икономическа наука - устойчивост и дигитализация : Сборник с научни доклади от юбилейна научна конференция, 21 ноември 2021 г., Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2022, 22-31., ISBN(онлайн) 978-954-00-0307-8 / Линк
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и разв. на икономиката), Варна, Варна : НТС - Варна, 2021, 169-176.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 179 - 190., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 6 - 18., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Статия 2020
Economics and Management [Икономика и управление], Blagoevgrad : South-Western University Neofit Rilski , 17, 2020, 1, 43-57., ISSN(печатно) 2367-7600, ISSN(онлайн) 1312-594X / Линк
Преглед на всички публикации