Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Красимира Найденова

гл. ас. д-р Красимира Найденова

гл. ас. д-р Красимира Найденова

517

0888324247

krassy_naydenova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Сряда, кабинет online: 15:30-16:30

Четвъртък, кабинет 123, 517: 11:00-12:00

Дати за неположени изпити

06 ное 2023, кабинет H-208: 11:15-12:00

04 дек 2023, кабинет H-208: 11:15-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на финансите и инвестициите Курс 4, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Финанси на предприятието Курс 3, СО (Редовно обучение)
Финанси на предприятието * Курс 3, СО (Дистанционно обучение)
Основи на корпоративните финанси Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Основи на корпоративните финанси * Курс 5, ФИ-СНУ (Дистанционно обучение)
Основи на корпоративните финанси * Курс 6, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Основи на корпоративните финанси * Курс 6, ФИ-СПН (Дистанционно обучение)
Корпоративни финансови решения Курс 4, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Корпоративни финансови решения * Курс 4, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 10:00 53 У Основи на корпоративните финанси 22
Вторник
11:15 13:00 H-205 У Управление на финансите и инвестициите 26
13:30 15:00 51 У Основи на корпоративните финанси 23
Сряда
13:30 15:00 53 У Корпоративни финансови решения 24
17:15 19:00 53 У Корпоративни финансови решения 23
Четвъртък
09:15 11:00 H-202 У Финанси на предприятието 19
13:30 15:00 H-202 У Финанси на предприятието 18
Петък
11:15 13:00 2-313 Л Корпоративни финансови решения 23, 24
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Финанси Корпоративни финансови решения 4 46 тест център онлайн 20.01.2024 12:00 - 14:00
Финанси Корпоративни финансови решения 4 23 1-58 24.01.2024 11:00 - 12:00
Финанси Корпоративни финансови решения 4 24 1-58 24.01.2024 12:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Izvestiya : Journal of Economics, Management and Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House, 67, 2023, 3, 196-212., ISBN(печатно) 2367-6361, ISBN(онлайн) 2387-6957 / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 187-195., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Монография 2022
София : ВУЗФ Св. Григорий Богослов, 2022, 125., ISBN(онлайн) 978-619-7622-37-9
Монография 2021
Варна : Е-литера Софт ЕООД https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=926253, 2021, 181., ISBN(онлайн) 978-954-2912-92-7
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и развитието на икономиката), Варна : НТС - Варна, 2021, 164-168.
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 228-236.
Студия 2020
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2020, 4, 13 - 36.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 223 - 259.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Преглед на всички публикации