Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Светослав Борисов

гл. ас. д-р Светослав Борисов

гл. ас. д-р Светослав Борисов

405

svetoslav_borisov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 405: 15:15-16:15

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/ygj-trgw-nax, 15:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансови инвестиции Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Финансови инвестиции * Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Финансови пазари и институции * Курс 3, ССиЗ (Редовно обучение)
Основи на застраховането Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Основи на застраховането * Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Финансово посредничество * Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Академични изследвания * Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Инвестиционен мениджмънт * Курс 4, ССиЗ (Редовно обучение)
Въведение в застрахователното дело * Курс 3, ССиЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 17:00 310 Л Академични изследвания 2 23, 24
Вторник
11:15 13:00 2-317 У Основи на застраховането 22
16:15 18:00 2-127 У Основи на застраховането 23
Сряда
09:15 11:00 310 У Академични изследвания 1 23
09:15 11:00 310 У Академични изследвания 2 24
Четвъртък
11:15 13:00 232 Л Академични изследвания 1 25
11:15 13:00 232 У Академични изследвания 2 25
13:30 15:00 437 У Финансови инвестиции 23
Петък
11:15 13:00 438 У Финансови инвестиции 22
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Предизвикателства пред финансите и стопанската отчетност в условията на множествени кризи : Юбилейна международна научнопрактическа конференция : Сборник с доклади, Свищов, 9-10 ноември 2023 г., Свищов : Акад. изд. Ценов, 2023, 77-82., ISBN(печатно) 978-954-23-2426-3, ISBN(онлайн) 978-954-23-2427-0 / DOI 10.58861/tae.cf.cfeacmc.2023.10 / Линк
Студия 2022
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci, 31, 2022, 4, 33-54., ISSN(печатно) 02053292 / Scopus / Линк
Студия 2022
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2022, 1, 31-57., ISSN(онлайн) 1311-9206 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Статия 2021
e-Journal VFU : Електронно списание на ВСУ Черноризец Храбър, Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2021, 14, 1-23 [23 с.].
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021: COVID-19 и развитието на икономиката : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2021, 92-99.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 257 - 269.
Монография 2020
Е-литера Софт ЕООД, 2020, 226.
Други 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2019 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 98 - 103.
Преглед на всички публикации