Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Светослав Борисов

гл. ас. д-р Светослав Борисов

гл. ас. д-р Светослав Борисов

405

svetoslav_borisov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 405: 13:00-15:00

Петък, кабинет 405: 11:15-13:15

Дати за неположени изпити

14 мар 2023, кабинет H-201: 14:00-15:30

11 апр 2023, кабинет H-201: 14:00-15:30

Дисциплина Курс и Специалност
Финансови инвестиции Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
11:15 13:00 53 У Финансови инвестиции 24
15:15 17:00 50 У Финансови инвестиции 23
Четвъртък
15:15 17:00 303 У Академични изследвания 2 24
Петък
09:15 11:00 448 У Академични изследвания 1 22
09:15 11:00 448 У Академични изследвания 2 23
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Финанси Финансови инвестиции 3 46 Н-202 10.06.2023 12:00 - 14:00
Вид Година Публикация
Студия 2022
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci, 31, 2022, 4, 33-54., ISSN(печатно) 02053292 / Scopus / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Студия 2022
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2022, 1, 31-57., ISSN(онлайн) 1311-9206 / Линк
Статия 2021
e-Journal VFU : Електронно списание на ВСУ Черноризец Храбър, Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2021, 14, 1-23 [23 с.].
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021: COVID-19 и развитието на икономиката : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2021, 92-99.
Монография 2020
Е-литера Софт ЕООД, 2020, 226.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 257 - 269.
Други 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2019 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 98 - 103.
Статия 2018
Известия. Списание на ИУ - Варна, 65, 2018, 1, 5 - 22.
Преглед на всички публикации