Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Александрина Панчева

гл. ас. д-р Александрина Панчева

гл. ас. д-р Александрина Панчева

407/123А

al.pancheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 407; elearn: 13:00-15:00

Петък, кабинет 407; elearn: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

25 мар 2022, кабинет elearn: 11:15-12:15

15 апр 2022, кабинет H-207: 11:15-12:15

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение във финансите Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, СО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ИБП (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 223 У Въведение във финансите 10
Четвъртък
09:15 11:00 523 У Въведение във финансите 9
Петък
07:30 09:00 221 У Въведение във финансите 11
09:15 11:00 222 У Въведение във финансите 12
2022-09-24 (Събота)
11:15 13:00 Е-7 У Въведение във финансите 38
13:30 15:00 Е-6 У Въведение във финансите 42
15:15 17:00 Е-6 У Въведение във финансите 39, 43
2022-09-27 (Вторник)
09:15 11:00 Е-5 У Въведение във финансите 39, 43
11:15 13:00 Е-5 У Въведение във финансите 40
15:15 17:00 Е-6 У Въведение във финансите 38
2022-09-29 (Четвъртък)
11:15 13:00 Е-4 У Въведение във финансите 42
2022-09-30 (Петък)
13:30 15:00 Е-8 У Въведение във финансите 38
15:15 17:00 Е-5 У Въведение във финансите 40
2022-10-01 (Събота)
11:15 13:00 Е-8 У Въведение във финансите 40
15:15 17:00 Е-7 У Въведение във финансите 39, 43
17:15 19:00 Е-2 У Въведение във финансите 42
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето'2021 = Investments in the Future'2021: COVID-19 и развитието на икономиката : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 окт. 2021 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2021, 84-91.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основав. на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 151-168.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна , 2019, 48 - 54.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки. [Науката в служба на обществото - 2018 : Годишна научна конференция на Съюза на учените във Варна, 26 октомври 2018] , Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 210 - 221.
Статия 2018
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 222 - 233.
Доклад 2017
Инвестиции в бъдещето 2017: Единадесета научно-приложна конференция с международно участие: Кръгла маса „Младите на старта към бизнеса”, Варна: НТС, 1, 2017, 82 - 88.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки. [Науката в служба на обществото : Научна конференция], Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, 58 - 69.
Доклад 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2017, 376 - 390.
Преглед на всички публикации