Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Александрина Панчева

гл. ас. д-р Александрина Панчева

гл. ас. д-р Александрина Панчева

407/123А

al.pancheva@ue-varna.bg

Консултации

Сряда, кабинет 407; 123A: 16:15-18:15

Четвъртък, кабинет 407; 123A: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

29 мар 2023, кабинет 2-311: 10:15-11:15

05 апр 2023, кабинет 2-311: 10:15-11:15

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Финанси Международни финанси 4 27 1-127Г 03.05.2023 09:00 - 11:00
Финанси Международни финанси 4 28 1-220 03.05.2023 13:00 - 15:00
Финанси Международни финанси 4 29 1-220 04.05.2023 10:00 - 12:00
Финанси Международни финанси 4 52 1-127Г 13.05.2023 09:00 - 11:00
Банков мениджмънт Банков контролинг 5 22 1-319 20.05.2023 10:00 - 12:00
Банков мениджмънт - СНУ Банков контролинг 5 23 1-319 20.05.2023 10:00 - 12:00
Банков мениджмънт - СПН Банков контролинг 6 60 1-319 20.05.2023 10:00 - 12:00
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето'2021 = Investments in the Future'2021: COVID-19 и развитието на икономиката : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 окт. 2021 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2021, 84-91.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основав. на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 151-168.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна , 2019, 48 - 54.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки. [Науката в служба на обществото - 2018 : Годишна научна конференция на Съюза на учените във Варна, 26 октомври 2018] , Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 210 - 221.
Статия 2018
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 222 - 233.
Доклад 2017
Инвестиции в бъдещето 2017: Единадесета научно-приложна конференция с международно участие: Кръгла маса „Младите на старта към бизнеса”, Варна: НТС, 1, 2017, 82 - 88.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки. [Науката в служба на обществото : Научна конференция], Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, 58 - 69.
Преглед на всички публикации