Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Александрина Панчева

гл. ас. д-р Александрина Панчева

гл. ас. д-р Александрина Панчева

407/123А

al.pancheva@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, кабинет 407; 123A; elearn: 11:30-13:30

Четвъртък, кабинет 407; 123A; elearn: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

27 окт 2022, кабинет 1-523: 09:15-10:15

24 ное 2022, кабинет 1-523: 09:15-10:15

Дисциплина Курс и Специалност
Международни финанси Курс 4, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Международни финанси Курс 4, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Банков контролинг Курс 5, БМ (Дистанционно обучение)
Банков контролинг Курс 5, БМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Банков контролинг Курс 6, БМ-СПН (Дистанционно обучение)
Приложни научни изследвания Курс 5, ФИ (Дистанционно обучение)
Приложни научни изследвания Курс 5, ФИ-СНУ (Дистанционно обучение)
Приложни научни изследвания Курс 6, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 128 У Международни финанси 27
Вторник
16:15 19:00 127Г Л Международни финанси 1 27, 28, 29
Сряда
10:15 13:00 2-311 Л Международни финанси 27, 28, 29
13:30 16:00 2-131 У Международни финанси 29
Четвъртък
10:15 13:00 2-319 У Международни финанси 28
2023-02-06 (Понеделник)
09:15 12:00 Е-6 Л Международни финанси 52
13:30 16:00 Е-304 Л Приложни научни изследвания 24, 25, 55
2023-02-07 (Вторник)
15:15 18:00 Е-7 Л Международни финанси 52
2023-02-09 (Четвъртък)
09:15 12:00 Е-9 Л Международни финанси 52
2023-02-10 (Петък)
10:15 13:00 Е-18 У Международни финанси 52
15:15 18:00 Е-14 Л Банков контролинг 22, 23, 60
2023-02-13 (Понеделник)
13:30 16:00 Е-2-6 У Международни финанси 52
2023-02-15 (Сряда)
09:15 12:00 Е-17 Л Банков контролинг 22, 23, 60
13:30 16:00 Е-304 У Приложни научни изследвания 24, 25, 55
2023-02-16 (Четвъртък)
12:15 15:00 Е-17 У Банков контролинг 22, 23, 60
2023-02-17 (Петък)
15:15 18:00 Е-6 У Банков контролинг 22, 23, 60
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето'2021 = Investments in the Future'2021: COVID-19 и развитието на икономиката : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 окт. 2021 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2021, 84-91.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основав. на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 151-168.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна , 2019, 48 - 54.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки. [Науката в служба на обществото - 2018 : Годишна научна конференция на Съюза на учените във Варна, 26 октомври 2018] , Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 210 - 221.
Статия 2018
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 222 - 233.
Доклад 2017
Инвестиции в бъдещето 2017: Единадесета научно-приложна конференция с международно участие: Кръгла маса „Младите на старта към бизнеса”, Варна: НТС, 1, 2017, 82 - 88.
Доклад 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2017, 376 - 390.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 173.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Преглед на всички публикации