Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Атанас Камеларов

гл. ас. д-р Атанас Камеларов

гл. ас. д-р Атанас Камеларов

532

at.kamelarov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 532: 11:00-13:00

Сряда, кабинет 532: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

01 мар 2023, кабинет 1-232: 10:15-

27 апр 2023, кабинет 1-302: 09:15-

Дисциплина Курс и Специалност
Пари и централно банкерство Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Пари и паричен мениджмънт Курс 3, ССиЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 222 У Пари и централно банкерство 23
13:30 16:00 310 Л Пари и паричен мениджмънт 25
Вторник
13:30 15:00 2-229 У Пари и паричен мениджмънт 25
Сряда
10:15 13:00 232 Л Пари и централно банкерство 22, 23
Четвъртък
09:15 11:00 302 У Пари и централно банкерство 22
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Банков мениджмънт Риск мениджмънт в банките 5 22 2-217 23.05.2023 11:00 - 13:00
Банков мениджмънт - СНУ Риск мениджмънт в банките 5 23 2-217 23.05.2023 11:00 - 13:00
Банков мениджмънт - СПН Риск мениджмънт в банките 6 60 2-217 23.05.2023 11:00 - 13:00
Финанси Пари и централно банкерство 2 22 1-127В 02.06.2023 08:00 - 10:00
Финанси Пари и централно банкерство 2 23 1-127В 02.06.2023 10:00 - 12:00
Социална сигурност и застраховане Пари и паричен мениджмънт 3 25 1-302 17.06.2023 12:00 - 14:00
Финанси Пари и централно банкерство 2 39 1-305 22.06.2023 15:00 - 17:00
Вид Година Публикация
Монография 2022
Варна : Е-литера Софт, 2022, 215., ISBN(онлайн) 978-954-2912-96-5 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето'2021 = Investments in the Future'2021: COVID-19 и развитието на икономиката : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2021, 120-125.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 64 - 69.
Доклад 2018
ЕС - изместеният център и новата периферия : VІІІ международна научна конференция : Сборник с доклади, 19 - 21 май 2018, Равда, София : Изд. комплекс УНСС, 2018, 93 - 99.
Учебно помагало 2018
5. прераб. и доп. изд., Варна : Р.И.С., 2018, 108 с.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 78 - 89.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Доклад 2017
В: Сборник с доклади от научна конференция „Финансовата наука – между догмите и реалността”. Варна, Наука и икономика, 2017, c. 48-60.
Доклад 2017
Инвестиции в бъдещето - 2017 = Investments in the Future - 2017 : Единадесета научноприложна конференция с международно участие, 5 - 6 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2017, 65 - 70.
Преглед на всички публикации