Икономически университет – Варна

доц. д-р Светлана Герчева

доц. д-р Светлана Герчева

доц. д-р Светлана Герчева

532/123 а

svetlana.gercheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 532/123 а: 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

19 окт 2022, кабинет 316: 10:15-11:15

16 ное 2022, кабинет 316: 11:15-12:15

Дисциплина Курс и Специалност
Публични финанси Курс 3, ПА (Редовно обучение)
Здравноосигурителни системи Курс 4, З.И ОС. (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, АБ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, БК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, РМК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Въведение във финансите Курс 5, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Данъчно облагане Курс 4, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Данъчно облагане Курс 4, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Данъчно облагане Курс 5, ФИ-СНУ (Дистанционно обучение)
Данъчно облагане Курс 6, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-228 Л Публични финанси 3
16:15 19:00 H-203 Л Здравноосигурителни системи 30
Вторник
10:15 13:00 51 У Данъчно облагане 28
13:30 16:00 H-214 У Данъчно облагане 29
16:15 19:00 438 У Здравноосигурителни системи 30
Сряда
07:30 10:00 2-311 Л Данъчно облагане 2 27, 28, 29
Четвъртък
07:30 10:00 H-214 У Данъчно облагане 27
Петък
07:30 10:00 2-219 Л Данъчно облагане 27, 28, 29
2023-02-06 (Понеделник)
08:15 10:00 Е-304 Л Данъчно облагане 25, 55
12:15 15:00 Е-7 Л Данъчно облагане 52
2023-02-07 (Вторник)
09:15 12:00 Е-10 Л Данъчно облагане 52
12:15 15:00 Е-16 Л Въведение във финансите 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
2023-02-08 (Сряда)
10:15 12:00 Е-304 Л Данъчно облагане 25, 55
12:15 15:00 Е-8 Л Данъчно облагане 52
2023-02-09 (Четвъртък)
15:15 18:00 Е-11 У Данъчно облагане 52
2023-02-10 (Петък)
13:30 16:00 Е-18 У Данъчно облагане 52
2023-02-13 (Понеделник)
09:15 12:00 Е-11 Л Въведение във финансите 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
2023-02-14 (Вторник)
08:15 10:00 Е-304 У Данъчно облагане 25, 55
2023-02-15 (Сряда)
08:15 10:00 Е-304 Л Данъчно облагане 25, 55
2023-02-16 (Четвъртък)
11:15 13:00 Е-304 У Данъчно облагане 25, 55
2023-02-17 (Петък)
13:30 15:00 Е-304 У Данъчно облагане 25, 55
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Innovations : International Scientific Journal, Sofia : Scientific Techn. Union of Mechanical Engineering Industry 4. 0, 10, 2022, 1, 24-26.., ISSN(печатно) 2303-3763 , ISSN(онлайн) 2603-3771
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2022, 3, 54-62.., ISSN(печатно) 1314-7390 , ISSN(онлайн) 2603-4085
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Доклад 2021
Годишна университетска научна конференция 2021, Национален военен университет "Васил Левски", 27-28 май 2021 г., Велико Търново : Т. 8, В. Търново : Изд. комплекс НВУ В. Левски, 8, 2021, 139-147.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, pp. 61-68.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 59 - 70.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 136-144.
Доклад 2020
Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив. Серия A. Обществени науки, изкуство и култура, Дом на учените - Пловдив, 6, 2020, 16 - 20.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 168-178.
Преглед на всички публикации