Икономически университет – Варна

доц. д-р Светлана Герчева

доц. д-р Светлана Герчева

доц. д-р Светлана Герчева

532/123 а

svetlana.gercheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 532/123 а: 11:00-12:00

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/ant-byhh-raj, 11:00-12:00

Дати за неположени изпити

07 ное 2023, кабинет 122: 09:15-10:15

05 дек 2023, кабинет 122: 09:15-10:15

Дисциплина Курс и Специалност
Публични финанси Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, СА (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Въведение във финансите Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-220 Л Публични финанси 20, 21
Вторник
08:15 11:00 122 Л Въведение във финансите 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 17
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Недвижими имоти и инвестиции Въведение във финансите 2 6 1-58 15.01.2024 08:00 - 09:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Въведение във финансите 2 7 1-55 15.01.2024 09:00 - 10:00
Стокознание и митническа дейност Въведение във финансите 2 16 1-56 17.01.2024 11:00 - 12:00
Стокознание и митническа дейност Въведение във финансите 2 17 1-56 17.01.2024 10:00 - 11:00
Съдебна администрация Въведение във финансите 2 3 1-55 19.01.2024 14:00 - 15:00
Бизнес икономика Въведение във финансите 2 5 1-55 19.01.2024 13:00 - 14:00
Счетоводство и финанси Публични финанси 3 20 1-310 24.01.2024 12:00 - 14:00
Счетоводство и финанси Публични финанси 3 21 1-310 24.01.2024 14:00 - 16:00
Мениджмънт Въведение във финансите 2 1 1-55 31.01.2024 14:00 - 15:00
Мениджмънт Въведение във финансите 2 2 1-55 31.01.2024 15:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 3-13., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2022, 3, 54-62.., ISSN(печатно) 1314-7390 , ISSN(онлайн) 2603-4085
Доклад 2022
Innovations : International Scientific Journal, Sofia : Scientific Techn. Union of Mechanical Engineering Industry 4. 0, 10, 2022, 1, 24-26.., ISSN(печатно) 2303-3763 , ISSN(онлайн) 2603-3771
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 18-26., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, pp. 61-68.
Доклад 2021
Годишна университетска научна конференция 2021, Национален военен университет "Васил Левски", 27-28 май 2021 г., Велико Търново : Т. 8, В. Търново : Изд. комплекс НВУ В. Левски, 8, 2021, 139-147.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 59 - 70.
Доклад 2020
Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив. Серия A. Обществени науки, изкуство и култура, Дом на учените - Пловдив, 6, 2020, 16 - 20.
Преглед на всички публикации