Икономически университет – Варна

доц. д-р Светлана Герчева

доц. д-р Светлана Герчева

доц. д-р Светлана Герчева

532/123 а

svetlana.gercheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Петък, кабинет 532/123 а: 10:30-12:30

Дати за неположени изпити

07 апр 2023, кабинет 2-219: 09:00-10:00

24 мар 2023, кабинет 2-219: 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Публични финанси Курс 3, ПА (Редовно обучение)
Здравноосигурителни системи Курс 4, З.И ОС. (Редовно обучение)
Данъчно облагане Курс 4, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-228 Л Публични финанси 3
16:15 19:00 H-203 Л Здравноосигурителни системи 30
Вторник
10:15 13:00 51 У Данъчно облагане 28
13:30 16:00 H-214 У Данъчно облагане 29
16:15 19:00 438 У Здравноосигурителни системи 30
Сряда
07:30 10:00 2-311 Л Данъчно облагане 2 27, 28, 29
Четвъртък
07:30 10:00 H-214 У Данъчно облагане 27
Петък
07:30 10:00 2-219 Л Данъчно облагане 27, 28, 29
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Застраховане и осигуряване Здравноосигурителни системи 4 30 1-438 17.05.2023 10:00 - 12:00
Финанси Данъчно облагане 4 29 1-437 18.05.2023 13:00 - 15:00
Финанси Данъчно облагане 4 27 1-438 19.05.2023 10:00 - 12:00
Финанси Данъчно облагане 4 28 1-438 19.05.2023 12:00 - 14:00
Финанси Данъчно облагане 4 52 1-50 20.05.2023 10:00 - 12:00
Финанси и иновации - СНУ Данъчно облагане 5 25 1-437 23.05.2023 15:00 - 17:00
Финанси и иновации - ДНДО Данъчно облагане 6 55 1-437 23.05.2023 15:00 - 17:00
Публична администрация Публични финанси 3 3 Н-103 08.06.2023 12:00 - 14:00
Банков мениджмънт - ДНДО Въведение във финансите 5 49 1-220 22.06.2023 14:00 - 16:00
Финанси и иновации - ДНДО Въведение във финансите 5 50 1-220 22.06.2023 14:00 - 16:00
Корпоративен бизнес и управление - ДНДО Въведение във финансите 5 51 1-220 22.06.2023 14:00 - 16:00
Логистичен мениджмънт - ДНДО Въведение във финансите 5 52 1-220 22.06.2023 14:00 - 16:00
Аграрен бизнес - ДНДО Въведение във финансите 5 53 1-220 22.06.2023 14:00 - 16:00
Бизнес консултиране - ДНДО Въведение във финансите 5 54 1-220 22.06.2023 14:00 - 16:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг - ДНДО Въведение във финансите 5 55 1-220 22.06.2023 14:00 - 16:00
Реклама и медийни комуникации - ДНДО Въведение във финансите 5 56 1-220 22.06.2023 14:00 - 16:00
Маркетинг и бранд мениджмънт - ДНДО Въведение във финансите 5 57 1-220 22.06.2023 14:00 - 16:00
Финанси и иновации - СПН Въведение във финансите 5 58 1-220 22.06.2023 14:00 - 16:00
Корпоративен бизнес и управление - СПН Въведение във финансите 5 59 1-220 22.06.2023 14:00 - 16:00
Бизнес консултиране - СПН Въведение във финансите 5 63 1-220 22.06.2023 14:00 - 16:00
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2022, 3, 54-62.., ISSN(печатно) 1314-7390 , ISSN(онлайн) 2603-4085
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Доклад 2022
Innovations : International Scientific Journal, Sofia : Scientific Techn. Union of Mechanical Engineering Industry 4. 0, 10, 2022, 1, 24-26.., ISSN(печатно) 2303-3763 , ISSN(онлайн) 2603-3771
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, pp. 61-68.
Доклад 2021
Годишна университетска научна конференция 2021, Национален военен университет "Васил Левски", 27-28 май 2021 г., Велико Търново : Т. 8, В. Търново : Изд. комплекс НВУ В. Левски, 8, 2021, 139-147.
Доклад 2020
Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив. Серия A. Обществени науки, изкуство и култура, Дом на учените - Пловдив, 6, 2020, 16 - 20.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 59 - 70.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 136-144.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 168-178.
Преглед на всички публикации