Икономически университет – Варна

проф. д-р Стефан Вачков

проф. д-р Стефан Вачков

проф. д-р Стефан Вачков

512

vachkov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Сряда, кабинет 512/123a: 09:00-10:00

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/mtn-xkgd-tug, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

13 мар 2024, кабинет 223: 10:15-11:15

13 мар 2024, кабинет онлайн: 13:00-14:00

24 апр 2024, кабинет 223: 10:15-11:15

24 апр 2024, кабинет онлайн: 13:00-14:00

Приложни изследвания във финансите
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Банков мениджмънт Банков маркетинг 5 21 eLearn 30.04.2024 13:00 - 15:00
Банков мениджмънт - СНУ Банков маркетинг 5 22 eLearn 30.04.2024 13:00 - 15:00
Банков мениджмънт - ДНДО Банков маркетинг 6 49 eLearn 30.04.2024 13:00 - 15:00
Финанси Приложни изследвания във финансите 4 23 1-127В 07.05.2024 09:00 - 11:00
Финанси Приложни изследвания във финансите 4 24 1-127В 07.05.2024 11:00 - 13:00
Финанси Приложни изследвания във финансите 4 46 eLearn 11.05.2024 10:00 - 12:00
Финанси и иновации Иновации в банкирането 5 23 eLearn 18.05.2024 11:00 - 13:00
Финанси и иновации - СНУ Иновации в банкирането 5 24 eLearn 18.05.2024 13:00 - 15:00
Финанси и иновации - ДНДО Иновации в банкирането 6 50 eLearn 18.05.2024 11:00 - 13:00
Финанси и иновации - СПН Иновации в банкирането 6 58 eLearn 18.05.2024 11:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Инвестиции в бъдещето - 2023 : Четиринадесета научно-приложна конференция с международно участие, 6 окт. 2023 : Сборник доклади = Investments in the Future - 2023 : Fourteenth International Scientific Conference : Proceedings, Варна : НТС - Варна , 2023, 34-42., ISBN(печатно) 1314-3719
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 260., ISBN(печатно) 978-954-21-1165-8 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 11-20., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.11 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna: Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 3-12., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2021
Economics and management, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski, 18, 2021, 1, 1-18.
Статия 2021
Izvestiya. Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 65, 2021, 3, 259-276.
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и разв. на икономиката), Варна : НТС - Варна, 2021, 47-54.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс - УНСС, 1, 2020, 7-38.
Преглед на всички публикации