Икономически университет – Варна

проф. д-р Стефан Вачков

проф. д-р Стефан Вачков

проф. д-р Стефан Вачков

512

vachkov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 512/онлайн: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

22 мар 2022, кабинет онлайн: https://meet.google.com/mtn-xkgd-tug: 10:00-11:00

11 апр 2022, кабинет 51: 11:15-12:15

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение в банковото дело Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Въведение в банковото дело Курс 3, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Банки и всеобщо финансово предлагане Курс 3, ССиЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
13:30 15:00 H-206 Л Банки и всеобщо финансово предлагане 25
Четвъртък
10:15 13:00 127Г Л Въведение в банковото дело 23, 24
2022-09-25 (Неделя)
11:15 13:00 Е-6 Л Въведение в банковото дело 46
2022-09-27 (Вторник)
10:15 13:00 Е-3 Л Въведение в банковото дело 46
2022-09-28 (Сряда)
09:15 11:00 Е-2-1 Л Въведение в банковото дело 46
2022-09-30 (Петък)
11:15 13:00 Е-7 Л Въведение в банковото дело 46
Вид Година Публикация
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Статия 2021
Economics and management, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski, 18, 2021, 1, 1-18.
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и разв. на икономиката), Варна : НТС - Варна, 2021, 47-54.
Статия 2021
Izvestiya. Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 65, 2021, 3, 259-276.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс - УНСС, 1, 2020, 7-38.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 37 - 41.
Студия 2018
Годишник на ИУ - Варна, Варна: Наука и икономика, 88, 2018, 129 - 230.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 207.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Преглед на всички публикации