Икономически университет – Варна

х. ас. Албена Нинова

х. ас. Албена Нинова

х. ас. Албена Нинова

albena.ninova@ue-varna.bg

Автобиография

Дисциплина Курс и Специалност
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти Курс 5, СПНС (Задочно обучение)
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти Курс 5, СПНС-СНУ (Задочно обучение)
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти Курс 6, СПНС-ДНДО (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2022-11-19 (Събота)
09:38 12:38 53 Л Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти 13, 14, 50
2022-11-20 (Неделя)
09:00 11:08 53 Л Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти 13, 14, 50
12:00 14:46 53 У Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти 13, 14, 50
2022-11-22 (Вторник)
15:38 17:46 H-209 У Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти 13, 14, 50