Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Диана Димитрова

гл. ас. д-р Диана Димитрова

гл. ас. д-р Диана Димитрова

509

dianadim@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Сряда, кабинет 509: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/wco-hcxs-sgv, 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Договори и обществени поръчки * Курс 5, УП-СНУ
Договори и обществени поръчки * Курс 6, УП-ДНДО
Регулация и етика на дигиталните медии и ПР Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Дигитален ПР: стратегии и практики * Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации * Курс 5, РМК (Дистанционно обучение)
Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации * Курс 5, РМК-СНУ (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, СА (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ПА (Редовно обучение)
Основи на правото * Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Основи на правото * Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Медиация и извънсъдебни спорове Курс 4, СА (Редовно обучение)
Наказателно право и процес * Курс 3, СА (Редовно обучение)
Административно право и процес Курс 3, СА (Редовно обучение)
Организация на съдебната администрация * Курс 4, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 127Г Л Медиация и извънсъдебни спорове 4
Вторник
07:30 10:00 H-208 У Медиация и извънсъдебни спорове 4
10:15 13:00 127Г Л Регулация и етика на дигиталните медии и ПР 10, 11
Сряда
11:15 13:00 434 У Основи на правото 24
13:30 15:00 222 У Основи на правото 26
Четвъртък
10:15 13:00 H-208 Л Административно право и процес 3
13:30 15:00 448 У Основи на правото 27
Петък
10:15 13:00 511 Л Основи на правото 26, 27
13:30 15:00 306 У Основи на правото 3, 39
Вид Година Публикация
Студия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 5, 33-69., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / DOI 10.37075/RP.2023.5.02 / Линк
Доклад 2023
Proceedings of ADVED 2023- 9th International Conference on Advances in Education, Online Conference 16-17 October 2023, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 17-24., ISBN(онлайн) 978-605-72065-3-4 / DOI 10.5281/zenodo.10001214 / Линк
Доклад 2023
INTCESS 2023 - 10th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 23-25 January 2023, Istanbul, Turkey : Hybrid Conference : Proceedings, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 191-196., ISBN(онлайн) 978-605-72065-0-3 / DOI https://doi.org/10.51508/intcess.202333 / Линк
Статия 2023
Izvestiya. Journal of Economics, Management and Informatics, University of Economics – Varna, 67, 2023, 1, 24-40., ISSN(онлайн) 2367-6957 / DOI 10.56065/IJUEV2023.67.1.24 / Линк
Други 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 57., ISBN(онлайн) 978-954-9741-54-4 / Линк
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 111-122., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-11 / DOI 10.36997/PPDD2022.111
Доклад 2022
Digital Economy, Business Analytics, and Big Data Analytics Applications : Conference proceedings, Cham : Springer Publ., 2022, 733-739. - (Book Ser. Studies in Computational Intelligence ; 1010)., ISSN(печатно) 1860-949X, ISSN(онлайн) 1860-9503, ISBN(печатно) 978-3-031-05257-6, ISBN(онлайн) 978-3-031-05258-3 / DOI 10.1007/978-3-031-05258-3 / Scopus / Линк
Доклад 2022
Медиацията в различните обществени сфери = The Mediation in the Different Public Spheres : Сборник с доклади от Национална научна конференция, 11 май 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 145-158., ISSN(печатно) 2738-8794 / DOI 10.36997/MDPS2022.15
Студия 2022
Норма: правното списание, София : Сиела Норма АД, 2022, 11, 22-57., ISSN(печатно) 1314-5126, ISSN(онлайн) 1314-5118 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 127., ISBN(печатно) 978-954-21-1114-6 / Линк
Преглед на всички публикации