Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Диана Димитрова

гл. ас. д-р Диана Димитрова

гл. ас. д-р Диана Димитрова

509

dianadim@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 509: 15:00-17:00

Вторник, кабинет 509: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

18 окт 2022, кабинет 1-56: 11:00-12:00

08 ное 2022, кабинет 1-56: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Дигитален ПР:стратегии и практики Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Наказателно право и процес Курс 3, СА (Редовно обучение)
Съдебна администрация Курс 4, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 2-217 У Съдебна администрация 4
Вторник
13:30 15:00 2-225 У Наказателно право и процес 4
Четвъртък
13:30 16:00 H-209 Л Съдебна администрация 4
Петък
11:15 13:00 2-219 Л Дигитален ПР:стратегии и практики 11, 12
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Digital Economy, Business Analytics, and Big Data Analytics Applications : Conference proceedings, Cham : Springer Publ., 2022, 733-739. - (Book Ser. Studies in Computational Intelligence ; 1010)., ISSN(печатно) 1860-949X, ISSN(онлайн) 1860-9503, ISBN(печатно) 978-3-031-05257-6, ISBN(онлайн) 978-3-031-05258-3 / DOI 10.1007/978-3-031-05258-3 / Scopus / Линк
Доклад 2022
Медиацията в различните обществени сфери = The Mediation in the Different Public Spheres : Сборник с доклади от Национална научна конференция, 11 май 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 145-158., ISSN(печатно) 2738-8794 / DOI 10.36997/MDPS2022.15
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 154-162., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-11 / DOI 10.36997/PPDD2022.154
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 111-122., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-11 / DOI 10.36997/PPDD2022.111
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 127., ISBN(печатно) 978-954-21-1114-6 / Линк
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 246-258.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 45.
Статия 2021
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 4, 409-424.
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 106-115.
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална научна конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 185-195.
Преглед на всички публикации