Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Живка Матеева

гл. ас. д-р Живка Матеева
Консултации на място

Понеделник, кабинет 509: 10:15-11:15

Петък, кабинет https://meet.google.com/vmd-cfqm-yjt: 09:00-10:00

Основи на правото
Достъп и защита на информацията
Административно право и процес
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Съдебна администрация Достъп и защита на информацията 4 4 1-305 07.05.2024 11:00 - 13:00
Дигитални медии и ПР Основи на правото 1 9 1-55 07.06.2024 10:00 - 11:00
Дигитални медии и ПР Основи на правото 1 10 1-55 07.06.2024 11:00 - 12:00
Маркетинг Основи на правото 1 11 1-56 17.06.2024 11:00 - 12:00
Маркетинг Основи на правото 1 12 1-56 17.06.2024 12:00 - 13:00
Индустриален бизнес и предприемачество Основи на правото 1 14 1-56 17.06.2024 10:00 - 11:00
Логистика Основи на правото 1 15 1-58 18.06.2024 13:00 - 14:00
Икономика и търговия Основи на правото 1 16 1-58 18.06.2024 11:00 - 12:00
Икономика и търговия Основи на правото 1 17 1-58 18.06.2024 12:00 - 13:00
Съдебна администрация Административно право и процес 3 3 1-55 19.06.2024 08:00 - 09:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 14:00 - 15:00 1-55
28.06.2024 14:00 - 15:00 1-55
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2024
Варна : Наука и икономика, 2024, 196., ISBN(печатно) 978-954-21-1175-7
Монография 2024
Варна : Наука и икономика, 2024, 126., ISBN(печатно) 978-954-21-1167-2
Монография 2024
Варна : Наука и икономика, 2024, 200., ISBN(печатно) 978-954-21-1171-9
Доклад 2023
INTCESS 2023 - 10th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 23-25 January 2023, Istanbul, Turkey : Hybrid Conference : Proceedings, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 102-108., ISBN(онлайн) 978-605-72065-0-3 / DOI https://doi.org/10.51508/intcess.202319 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 396-406., ISSN(печатно) 2603-5073 , ISSN(онлайн) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.39 / Линк
Други 2023
Варна : ФИЛ, 2023, 57., ISBN(онлайн) 978-954-9741-54-4 / Линк
Доклад 2022
8th International Conference on Advances in Education and Social Sciences : ADVED 2022, 10-12 October, 2022, Istanbul, Turkey : [Online], Istanbul : Ocerint Publ., 2022, 50-58., ISBN(онлайн) 978-605-06286-8-5 / DOI 10.47696/adved.202207 / Линк
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 140-153., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-1 / DOI 10.36997/PPDD2022.140
Доклад 2022
INTCESS 2022 - 9th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 17-18 January 2022, Besiktas, Turkey : Online Conference : Proceedings, Istanbul : Ocerint Publ., 2022, 531-538., ISBN(печатно) 978-605-06286-4-7 / DOI 10.51508/intcess.202274
Доклад 2021
7th International Conference on Advances in Education, 18 - 19 October 2021, Istanbul, Istanbul : Ocerint Publ., 2021, 47-53., ISSN(онлайн) 2683-0280 , ISBN(печатно) 978-605-06286-5-4 / DOI 10.47696/adved.202109
Преглед на всички публикации