Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Живка Матеева

гл. ас. д-р Живка Матеева
Консултации на място

Понеделник, кабинет 509: 13:30-14:30

Петък, кабинет https://meet.google.com/vmd-cfqm-yjt: 09:00-10:00

Дати за неположени изпити

23 окт 2023, кабинет 509: 13:30-14:30

20 ное 2023, кабинет 509: 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Гражданско право и процес Курс 3, СА (Редовно обучение)
Семейно и наследствено право Курс 4, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-127 Л Гражданско право и процес 3
Четвъртък
09:15 11:00 2-130 У Гражданско право и процес 3
Петък
11:15 13:00 H-209 У Семейно и наследствено право 4
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Съдебна администрация Гражданско право и процес 3 3 1-303 08.01.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
INTCESS 2023 - 10th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 23-25 January 2023, Istanbul, Turkey : Hybrid Conference : Proceedings, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 102-108., ISBN(онлайн) 978-605-72065-0-3 / DOI https://doi.org/10.51508/intcess.202319 / Линк
Други 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 57., ISBN(онлайн) 978-954-9741-54-4 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 396-406., ISSN(печатно) 2603-5073 , ISSN(онлайн) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.39 / Линк
Доклад 2022
INTCESS 2022 - 9th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 17-18 January 2022, Besiktas, Turkey : Online Conference : Proceedings, Istanbul : Ocerint Publ., 2022, 531-538., ISBN(печатно) 978-605-06286-4-7 / DOI 10.51508/intcess.202274
Доклад 2022
8th International Conference on Advances in Education and Social Sciences : ADVED 2022, 10-12 October, 2022, Istanbul, Turkey : [Online], Istanbul : Ocerint Publ., 2022, 50-58., ISBN(онлайн) 978-605-06286-8-5 / DOI 10.47696/adved.202207 / Линк
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 140-153., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-1 / DOI 10.36997/PPDD2022.140
Доклад 2021
7th International Conference on Advances in Education, 18 - 19 October 2021, Istanbul, Istanbul : Ocerint Publ., 2021, 47-53., ISSN(онлайн) 2683-0280 , ISBN(печатно) 978-605-06286-5-4 / DOI 10.47696/adved.202109
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 96-105., ISBN(печатно) 978-954-21-1002-31 / DOI 10.36997/PPDD2021.96 / Линк
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 259-269., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2021.259 / Линк
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 228., ISBN(печатно) 978-954-21-1022-4 / Линк
Преглед на всички публикации