Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Живка Матеева

гл. ас. д-р Живка Матеева
Консултации

Вторник, кабинет 509: 15:00-17:00

Сряда, кабинет 509: 15:15-17:15

Дати за неположени изпити

15 мар 2022, кабинет https://meet.google.com/vmd-cfqm-yjt: 15:00-16:00

19 апр 2022, кабинет https://meet.google.com/vmd-cfqm-yjt: 15:00-16:00

Вид Година Публикация
Доклад 2022
INTCESS 2022 - 9th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 17-18 January 2022, Besiktas, Turkey : Online Conference : Proceedings, Istanbul : Ocerint Publ., 2022, 531-538.
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 96-105.
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 259-269.
Доклад 2021
7th International Conference on Advances in Education, 18 - 19 October 2021, Istanbul, Istanbul : Ocerint Publ., 2021, 47-53.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 103 - 110.
Статия 2020
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 1, 36 - 53., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 222., ISBN(печатно) 978954211016-3
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 263 - 269.
Статия 2020
Eastern Academic Journal, Burgas : Miracle A Ltd., 2020, 3, 39 - 49.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 231 - 241.
Преглед на всички публикации