Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Милена Цветковска

гл. ас. д-р Милена Цветковска
Консултации на място

Понеделник, кабинет 509: 13:00-14:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/cdf-tbre-zcj?authuser=0&hl=bg&pli=1, 13:00-14:00

Дати за неположени изпити

25 мар 2024, кабинет 509: 13:00-14:00

22 апр 2024, кабинет 509: 13:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Търговско право Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, СА (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Вещно право Курс 3, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 302 У Търговско право 1, 2, 3, 5, 16
11:15 13:00 302 У Търговско право 4, 8, 28, 29, 30, 31, 33
Сряда
08:15 10:00 306 У Търговско право 20, 21
15:15 18:00 2-130 Л Вещно право 3
Четвъртък
08:15 10:00 H-209 У Вещно право 3
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт на хотели и ресторанти Право в туризма 3 311 1-56 15.04.2024 14:00 - 15:00
Мениджмънт на хотели и ресторанти Право в туризма 3 312 1-55 15.04.2024 14:00 - 15:00
Мениджмънт на хотели и ресторанти Право в туризма 3 314 1-56 15.04.2024 14:00 - 15:00
Мениджмънт на туризма и свободното време Право в туризма 3 321 1-55 15.04.2024 14:00 - 15:00
Дата Час Зала Бележки
22.04.2024 14:00 - 15:00 1-55
Дата Час Зала Бележки
29.04.2024 14:00 - 15:00 1-56
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 192-200., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.18 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество: Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022г., Варна: Наука и икономика, 2023, 201-209., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.19
Други 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 57., ISBN(онлайн) 978-954-9741-54-4 / Линк
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и иикономика, 2022, 173 - 185., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-11 / DOI 10.36997/PPDD2022.173
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 184-192., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1113-9
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1113-9
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 153-162., ISBN(печатно) 2603-5073
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 279 - 289.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 429 - 437.
Преглед на всички публикации