Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Виолета Владова-Иванова

гл. ас. д-р Виолета Владова-Иванова

гл. ас. д-р Виолета Владова-Иванова

509

violetavladova@ue-varna.bg

https://scholar.google.bg/citations?user=SeUP0O0AAAAJ&hl=bg

Консултации

Вторник, кабинет 509: 15:30-17:30

Четвъртък, кабинет 509: 13:30-15:30

Дисциплина Курс и Специалност
Трудово и осигурително право Курс 3, СО (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 3, СО (Дистанционно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 4, СА (Редовно обучение)
Потребителско право Курс 3, СА (Редовно обучение)
Застрахователни сделки Курс 4, ССиЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 2-226 У Трудово и осигурително право 1 20
11:15 13:00 2-226 У Трудово и осигурително право 2 21
13:30 15:00 2-228 Л Застрахователни сделки 25
Сряда
11:15 13:00 2-217 У Трудово и осигурително право 1 18
11:15 13:00 2-217 У Трудово и осигурително право 2 19
Четвъртък
11:15 13:00 2-228 У Потребителско право 3
Петък
09:15 11:00 H-207 У Трудово и осигурително право 4
11:15 13:00 H-208 У Застрахователни сделки 25
2023-09-27 (Сряда)
14:15 17:00 Е-2-2 У Трудово и осигурително право 38
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 210-222., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.20
Други 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 57., ISBN(онлайн) 978-954-9741-54-4 / Линк
Монография 2022
Варна : Унив. изд. на ВСУ Черноризец Храбър, 2022, 188., ISBN(печатно) 978-954-715-723-1
Статия 2022
Норма, София : Сиела Норма АД, 2022, 4, 40-57., ISSN(печатно) 1314-5126, ISSN(онлайн) 1314-5118 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1113-9
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална научна конференция, 11 май 2021, Варна : Наука и икономика, 2021, 108-118., ISSN(печатно) 2738-8794 / DOI 10.36997/MDPS2021.10
Учебно помагало 2020
София : Direct Services, 2020, 166., ISBN(печатно) 978-619-7671-00-1
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 411 - 418.
Статия 2019
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 40 - 52.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 398 - 410.
Преглед на всички публикации