Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Виолета Владова-Иванова

гл. ас. д-р Виолета Владова-Иванова

гл. ас. д-р Виолета Владова-Иванова

509

violetavladova@ue-varna.bg

https://scholar.google.bg/citations?user=SeUP0O0AAAAJ&hl=bg

Консултации

Понеделник, кабинет 509: 13:30-15:30

Сряда, кабинет 509: 08:30-10:30

Дисциплина Курс и Специалност
Трудово и осигурително право Курс 3, СО (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 4, СА (Редовно обучение)
Застрахователно договорно право Курс 4, З.И ОС. (Редовно обучение)
Гражданско право и процес Курс 3, СА (Редовно обучение)
Потребителско право Курс 3, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 10:00 222 Л Застрахователно договорно право 30
11:15 13:00 H-208 Л Потребителско право 4
Вторник
11:15 13:00 302 У Трудово и осигурително право 1 20, 21
11:15 13:00 302 У Трудово и осигурително право 2 19, 22
Сряда
11:15 13:00 2-129 У Трудово и осигурително право 4
13:30 16:00 2-317 Л Гражданско право и процес 4
Четвъртък
13:30 15:00 2-316 У Застрахователно договорно право 30
15:15 17:00 2-225 У Потребителско право 4
Вид Година Публикация
Монография 2022
Варна : Унив. изд. на ВСУ Черноризец Храбър, 2022, 188., ISBN(печатно) 978-954-715-723-1
Статия 2022
Норма, София : Сиела Норма АД, 2022, 4, 40-57., ISSN(печатно) 1314-5126, ISSN(онлайн) 1314-5118 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1113-9
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална научна конференция, 11 май 2021, Варна : Наука и икономика, 2021, 108-118., ISSN(печатно) 2738-8794
Учебно помагало 2020
София : Direct Services, 2020, 166., ISBN(печатно) 978-619-7671-00-1
Статия 2019
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 40 - 52.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 398 - 410.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 411 - 418.
Доклад 2017
Ролята на правото в съвременната икономика: Сборник доклади от национална научна кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 193 - 202.
Доклад 2017
Сборник доклади от VII национална конференция на докторантите в областта на правните науки, София : Институт за държавата и правото при БАН, 2017, 130 - 135.
Преглед на всички публикации