Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Виолета Владова-Иванова

гл. ас. д-р Виолета Владова-Иванова

гл. ас. д-р Виолета Владова-Иванова

509

violetavladova@ue-varna.bg

https://scholar.google.bg/citations?user=SeUP0O0AAAAJ&hl=bg

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 509: 15:15-16:15

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/xpa-tueu-vwt, 10:30-11:30

Дати за неположени изпити

, кабинет 509: -11:30

, кабинет 509: -14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Право в туризма Курс 3, МХР (Редовно обучение)
Право в туризма Курс 3, МТСВ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СО (Редовно обучение)
Трудово право Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Трудово право Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Трудово право Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, СА (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, СО (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право * Курс 3, СО (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право * Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право * Курс 4, СА (Редовно обучение)
Потребителско право * Курс 3, СА (Редовно обучение)
Застрахователни сделки * Курс 4, ССиЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
14:30 17:15 3-204 Л Право в туризма 311, 312, 314, 321
09:15 11:00 H-101 У Търговско право 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15
Вторник
13:30 15:00 312 У Търговско право 18, 23, 24
Сряда
08:15 10:00 H-102 У Търговско право 19, 22
13:30 15:00 312 У Основи на правото 19
15:15 17:00 312 У Основи на правото 18
Четвъртък
11:15 13:00 122 Л Търговско право 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 33
13:30 15:00 127В У Основи на правото 20
16:15 19:00 H-207 У Трудово право 5, 6, 39
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 210-222., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.20
Други 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 57., ISBN(онлайн) 978-954-9741-54-4 / Линк
Монография 2022
Варна : Унив. изд. на ВСУ Черноризец Храбър, 2022, 188., ISBN(печатно) 978-954-715-723-1
Статия 2022
Норма, София : Сиела Норма АД, 2022, 4, 40-57., ISSN(печатно) 1314-5126, ISSN(онлайн) 1314-5118 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1113-9
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална научна конференция, 11 май 2021, Варна : Наука и икономика, 2021, 108-118., ISSN(печатно) 2738-8794 / DOI 10.36997/MDPS2021.10
Учебно помагало 2020
София : Direct Services, 2020, 166., ISBN(печатно) 978-619-7671-00-1
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 411 - 418.
Статия 2019
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 40 - 52.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 398 - 410.
Преглед на всички публикации