Икономически университет – Варна

проф. д-р Маргарита Бъчварова

проф. д-р Маргарита Бъчварова

проф. д-р Маргарита Бъчварова

227

0882164847

bachvarova@ue-varna.bg

https://meet.google.com/bxr-mmdm-kga?authuser=0&hl=bg .Линк за консултации

Автобиография

Председател на Издателски съвет на ИУ Варна
Зам.-редактор на Годишник на ИУ -Варна

Консултации

Сряда, кабинет https://meet.google.com/bxr-mmdm-kga?authuser=0&hl=bg: 10:30-12:30

Дати за неположени изпити

27 окт 2021, кабинет E-learn https://meet.google.com/bxr-mmdm-kga?authuser=0&hl=bg: 11:00-12:00

01 дек 2021, кабинет E-Learn https://meet.google.com/bxr-mmdm-kga?authuser=0&hl=bg: 11:00-12:00

Вид Година Публикация
Учебник 2022
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1113-9
Статия 2021
Варненски Медицински форум, Варна : Унив. изд. МУ - Варна, 10, 2021, 1, 100-110., ISSN(онлайн) 2367-5519, ISBN(печатно) 1314-8338 / Линк
Доклад 2021
100 години УНСС – 100 години право в УНСС. T. 1. История, теория и развитие на правото : Актуални проблеми на частното и международното право : Сборник доклади от научна конференция, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2021, 75 - 82., ISBN(печатно) 978-619-232-437-7
Статия 2021
ИДЕС : Електронно списание, София : ИДЕС, Год. 25, 2021, Извънреден брой, 33-44., ISSN(онлайн) 1314-8990 / Линк
Монография 2021
Варна : Унив. изд. МУ - Варна, 2021, 114., ISBN(печатно) 978-619-221-354-1
Студия 2021
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 91, 2021, 75-104., ISSN(онлайн) 0861-6752 / Линк
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 145-152., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.2 / Линк
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 34 - 39., ISSN(онлайн) 2738-74881 / DOI 10.36997/LBCS2020
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 4, Варна : Наука и икономика, 2020, 148-155., ISBN(печатно) 978-954-21-1038-5 / Линк
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 222., ISBN(печатно) 978954211016-3
Преглед на всички публикации