Икономически университет – Варна

проф. д-р Маргарита Бъчварова

проф. д-р Маргарита Бъчварова

проф. д-р Маргарита Бъчварова

227

0882164847

bachvarova@ue-varna.bg

Автобиография

Председател на Издателски съвет на ИУ Варна
Зам.-редактор на Годишник на ИУ -Варна

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации

Понеделник, кабинет 227; https://meet.google.com/zra-xoxo-nyp?authuser=0&hl=bg конферентна връзка : 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

24 окт 2022, кабинет тестови център, з.56: 14:00-15:00

07 ное 2022, кабинет тестови център з.56: 14:00-15:00

Вид Година Публикация
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1113-9
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1113-9
Статия 2021
ИДЕС : Електронно списание, София : ИДЕС, Год. 25, 2021, Извънреден брой, 33-44., ISSN(онлайн) 1314-8990 / Линк
Студия 2021
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 91, 2021, 75-104., ISSN(онлайн) 0861-6752 / Линк
Монография 2021
Варна : Унив. изд. МУ - Варна, 2021, 114., ISBN(печатно) 978-619-221-354-1
Статия 2021
Варненски Медицински форум, Варна : Унив. изд. МУ - Варна, 10, 2021, 1, 100-110., ISSN(онлайн) 2367-5519, ISBN(печатно) 1314-8338 / Линк
Доклад 2021
100 години УНСС – 100 години право в УНСС. T. 1. История, теория и развитие на правото : Актуални проблеми на частното и международното право : Сборник доклади от научна конференция, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2021, 75 - 82., ISBN(печатно) 978-619-232-437-7
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 222., ISBN(печатно) 978954211016-3
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 145-152., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.2 / Линк
Статия 2020
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз-буки , Год. 28, 2020, 4, 419-430., ISSN(печатно) 1310-0270, ISSN(онлайн) 1314-8575 / Web of Science / Линк
Преглед на всички публикации