Икономически университет – Варна

доц. д-р Дарина Димитрова

доц. д-р Дарина Димитрова

доц. д-р Дарина Димитрова

509

darina@ue-varna.bg

https://scholar.google.bg/citations?user=vG2M5tMAAAAJ&hl=bg

Автобиография

Линк за връзка:
https://meet.google.com/tsb-djqp-uyq?pli=1

Консултации на място

Понеделник, кабинет 509: 11:00-12:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/tsb-djqp-uyq?pli=1, 09:00-10:00

Дати за неположени изпити

23 окт 2023, кабинет тестов център 1-56: 11:00-12:00

13 ное 2023, кабинет тестов център 1-56: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, СА (Редовно обучение)
Потребителско право Курс 3, СА (Редовно обучение)
Организация на съдебната администрация Курс 4, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 H-209 Л Организация на съдебната администрация 4
Сряда
13:30 15:00 H-210 Л Потребителско право 3
Четвъртък
09:15 11:00 H-206 Л Спецсеминар 1 4
09:15 11:00 H-206 У Спецсеминар 2 4
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Философия : Научно списание, София : Аз-буки, 32, 2023, 2, 186-202., ISSN(печатно) 0861-6302, ISSN(онлайн) 1314–8559 / DOI 10.53656/phil2023-02-05 / Линк
Статия 2023
Studia Iuris, Пловдив : ПУ Паисий Хилендарски, 2023, 1, 24-31., ISSN(онлайн) 2367-53141 / Линк
Доклад 2023
Развитие на съвременното право – между установените традиции и желаната бъдеща реалност : Юбилейна международна научна конфонференция по случай 30 г. от създаването на Юрид. фак. ВТУ Св. св. Кирил и Методий 15 октомври 2021 г., Юридически факултет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ : Сборник научни изследвания : Т. 1. Ч. 2, Велико Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, Т. 1. Ч. 2, 2023, 493 - 501., ISBN(печатно) 978-619-208-361-8 / Линк
Други 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 57., ISBN(онлайн) 978-954-9741-54-4 / Линк
Статия 2023
Izvestiya. Journal of Economics, Management and Informatics, University of Economics – Varna, 67, 2023, 1, 24-40., ISSN(онлайн) 2367-6957 / DOI 10.56065/IJUEV2023.67.1.24 / Линк
Статия 2023
Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание, София : Аз-буки, Год. 31, 2023, 2, 136-153., ISSN(печатно) 1310-0270, ISSN(онлайн) 1314-8575 / DOI https://doi.org/10.53656/str2023-2-2-con / Web of Science / Линк
Монография 2023
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2023, 300., ISBN(печатно) 978-166-84-9067-9, ISBN(онлайн) 978-166-84-9068-6 / DOI 10.4018/978-1-6684-9067-9 / Scopus
Статия 2023
Норма: правното списание, София : Сиела Норма АД, 2023, 1, 19-41., ISSN(печатно) 1314 - 5126, ISSN(онлайн) 1314 - 5118 / Линк
Статия 2022
Economics and Law, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 4, 2022, 1, 120-133.., ISSN(онлайн) 2682-972X / DOI 10.37708/el.swu.v4i1.9
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 127., ISBN(печатно) 978-954-21-1114-6 / Линк
Преглед на всички публикации