Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Дарина Димитрова

гл. ас. д-р Дарина Димитрова

гл. ас. д-р Дарина Димитрова

509

darina@ue-varna.bg

https://scholar.google.bg/citations?user=vG2M5tMAAAAJ&hl=bg

Автобиография

Линк за връзка:
https://meet.google.com/tsb-djqp-uyq?pli=1

Консултации

Сряда, кабинет 509: 08:45-10:45

Четвъртък, кабинет 509: 16:00-18:00

Дати за неположени изпити

19 окт 2022, кабинет тестов център 1-56: 09:00-10:00

16 ное 2022, кабинет тестов център 1-55: 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на публичното право Курс 3, ПА (Редовно обучение)
Съдебна администрация Курс 4, СА (Редовно обучение)
Потребителско право Курс 3, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 H-208 Л Потребителско право 4
Сряда
11:15 13:00 2-228 У Основи на публичното право 3
Четвъртък
13:30 16:00 H-209 Л Съдебна администрация 4
Вид Година Публикация
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 128 -139., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-1 / DOI 10.36997/PPDD2022.128
Статия 2022
Economics and Computer Science : [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 1, 14-20., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Статия 2022
Труд и право, София : ИК Труд и право, Год. 31, 2022, 5, 59-66., ISSN(печатно) 1312-9481 / Линк
Студия 2022
Redefining Global Economic Thinking for the Welfare of Society: [Monography], Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. , 2022, 33-56. - (AFAE Book Ser.)., ISSN(онлайн) 2327-5677, ISBN(печатно) 978-179-988-258-9, ISBN(онлайн) 978-179-988-260-2 / DOI 10.4018/978-1-7998-8258-9.ch003 / Линк
Монография 2022
Варна: „Наука и икономика“, 2022, 256., ISSN(печатно) 978-954-21-1131-3
Статия 2022
Норма, София : Сиела Норма АД , 2022, 5, 5-22., ISSN(печатно) 1314 - 5126, ISSN(онлайн) 1314 - 5118 / Линк
Статия 2022
Economics and Law, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 4, 2022, 1, 120-133.., ISSN(онлайн) 2682-972X / DOI 10.37708/el.swu.v4i1.9
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 127., ISBN(печатно) 978-954-21-1114-6 / Линк
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 199-211., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2021.199
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 169. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 72)., ISBN(печатно) 978-954-21-1074-3 / Линк
Преглед на всички публикации