Икономически университет – Варна

х. ас. Ехсан Хатамиан

х. ас. Ехсан Хатамиан

х. ас. Ехсан Хатамиан

ehsan.hatamian@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Стратегически маркетинг и мениджмънт Курс 4, БМ-АЕ (Редовно обучение)
В2В маркетинг Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 11:00 223 Л В2В маркетинг 26, 44
Вторник
16:15 19:00 2-320 У Стратегически маркетинг и мениджмънт 26
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Международен бизнес (с преподаване на английски език) В2В маркетинг 3 26 1-58 05.06.2024 08:00 - 09:00
Международен бизнес (с преподаване на английски език) В2В маркетинг 3 44 1-58 05.06.2024 08:00 - 09:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки