Икономически университет – Варна

х. ас. Пламен Янков

х. ас. Пламен Янков

х. ас. Пламен Янков

403

+359 896 61 95 01

yankov.plamen@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетинг Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Дипломантски семинар Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 306 У Дипломантски семинар 12
Сряда
08:15 10:00 H-208 У Маркетинг 33
Четвъртък
11:15 13:00 302 У Академични изследвания 1 9
11:15 13:00 302 У Академични изследвания 2 10
Петък
08:15 11:00 222 У Дипломантски семинар 13
11:15 13:00 222 У Маркетинг 32
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади Международна научна конференция, посветена на 25 години от създаването на катедра „Маркетинг“ при Икономически университет – Варна, България, 17 юни, 2022 = Remarketing the reality : Conference Proceedings International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Establishment of the Marketing Department at University of Economics − Varna, Bulgaria, 17 June, 2022, Варна : Наука и Икономика, 2023, 795-805., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Доклад 2023
Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект, Наука и икономика, 2023, 141-148., ISBN(онлайн) ISBN 978-954-21-1145-0 / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади Международна научна конференция, посветена на 25 години от създаването на катедра „Маркетинг“ при Икономически университет – Варна, България, 17 юни, 2022 = Remarketing the reality : Conference Proceedings International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Establishment of the Marketing Department at University of Economics − Varna, Bulgaria, 17 June, 2022, Варна : Наука и Икономика, 2023, 281-290., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Други 2022
Варна : Сдружение Наш свят, 2022, 144., ISBN(печатно) 978-619-91968-2-3
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna, Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 45-54.
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 42-49.
Студия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 20-41.
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 2, 23-29.
Статия 2021
Economic Sciences Series, Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 21-32.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 251 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 8)., ISBN(онлайн) 978-619-210-049-0 / Линк
Преглед на всички публикации