Икономически университет – Варна

ас. Пламен Янков

ас. Пламен Янков

ас. Пламен Янков

403

+359 884 74 55 90

yankov.plamen@ue-varna.bg

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации

Понеделник, кабинет 403: 08:00-10:00

Четвъртък, кабинет 403: 13:30-15:30

Дисциплина Курс и Специалност
Международен маркетинг Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Решаване на реални проблеми за бизнеса Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
В2В маркетинг Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-208 У Международен маркетинг 13
Вторник
07:30 10:00 2-127 У Международен маркетинг 15
13:30 16:00 2-129 У Международен маркетинг 14
Сряда
10:15 13:00 2-221 У Решаване на реални проблеми за бизнеса 32
16:15 19:00 2-220 У Решаване на реални проблеми за бизнеса 31
Четвъртък
08:15 10:00 2-226 У В2В маркетинг 27
Петък
09:15 11:00 H-102 У Академични изследвания 1 11
09:15 11:00 H-102 У Академични изследвания 2 12
11:15 13:00 434 У Академични изследвания 2 9
11:15 13:00 434 У Академични изследвания 1 10
Вид Година Публикация
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 2, 23-29.
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 42-49.
Статия 2021
Economic Sciences Series, Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 21-32.
Студия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 20-41.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna, Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 45-54.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 251 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 8)., ISBN(онлайн) 978-619-210-049-0 / Линк
Преглед на всички публикации