Икономически университет – Варна

доц. д-р Свилен Иванов

доц. д-р Свилен Иванов

доц. д-р Свилен Иванов

315-Б

svilen.ivanov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Петък, кабинет 315-Б: 11:00-12:00

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/dxy-hzge-xpy, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

19 окт 2023, кабинет 56: 10:00-11:00

16 ное 2023, кабинет 56: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Технология на рекламата Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Интерактивен маркетинг Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Основи на дигиталните медии и ПР Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Дигитален ПР:стратегии и практики Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Фотография и видео производство Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Управление на съдържанието в рекламните комуникации * Курс 5, РМК (Дистанционно обучение)
Управление на съдържанието в рекламните комуникации * Курс 5, РМК-СНУ (Дистанционно обучение)
Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации * Курс 5, РМК (Дистанционно обучение)
Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации * Курс 5, РМК-СНУ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 127Г Л Фотография и видео производство 10, 11
Сряда
09:15 11:00 2-132 Л Основи на дигиталните медии и ПР 9, 10
11:15 13:00 2-221 Л Дигитален ПР:стратегии и практики 10, 11
Четвъртък
08:15 10:00 511 Л Интерактивен маркетинг 12, 13
Петък
09:15 11:00 127Г Л Технология на рекламата 12, 13
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Реклама и медийни комуникации Управление на съдържанието в рекламните комуникации 5 36 тест център онлайн 13.01.2024 14:00 - 16:00
Реклама и медийни комуникации - СНУ Управление на съдържанието в рекламните комуникации 5 37 тест център онлайн 13.01.2024 14:00 - 16:00
Дигитални медии и ПР Основи на дигиталните медии и ПР 3 9 1-56 16.01.2024 11:00 - 12:00
Дигитални медии и ПР Основи на дигиталните медии и ПР 3 10 1-56 16.01.2024 12:00 - 13:00
Дигитални медии и ПР Дигитален ПР: стратегии и практики 4 10 1-56 22.01.2024 08:00 - 09:00
Дигитални медии и ПР Дигитален ПР: стратегии и практики 4 11 1-56 22.01.2024 09:00 - 10:00
Маркетинг Интерактивен маркетинг 4 12 1-55 23.01.2024 12:00 - 13:00
Маркетинг Интерактивен маркетинг 4 13 1-55 23.01.2024 13:00 - 14:00
Реклама и медийни комуникации Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации 5 36 тест център онлайн 26.01.2024 14:00 - 16:00
Реклама и медийни комуникации - СНУ Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации 5 37 тест център онлайн 26.01.2024 14:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 180., ISBN(печатно) 987-954-21-1142-9
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг", при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 524-534., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Статия 2023
Studies in Business and Economics, Sciendo, 18, 2023, 1, 129-148. / DOI 10.2478/sbe-2023-0008 / Scopus / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 271-281., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4 / Линк
Студия 2023
Newmedia21. Медиите на 21 век : Онлайн издание за изследвания, анализи, критика = Newmedia21. The Media of the 21 Century, София : СУ Св. Климент Охридски, 2023, Юни, 5, 1-25., ISSN(онлайн) 1314-3794 / Линк
Учебник 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 271., ISBN(печатно) 987-954-21-1143-6
Студия 2022
Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят : Международна научна конференция, 26 ноември 2021, УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 415-457., ISSN(печатно) 2815-3812, ISSN(онлайн) 2815-3820 / Линк
Доклад 2022
3th International Conference on the Economics of the Decoupling (ICED), 30 November - 1 December 2021, Zagreb, Croatia, Zagreb : University of Zagreb, 2022, 207-220., ISSN(печатно) 2706-3801, ISSN(онлайн) 2718-3092 / Линк
Студия 2022
Newmedia21. Медиите на 21 век : Онлайн издание за изследвания, анализи, критика = Newmedia21. The media of the 21 century, София : СУ Св. Климент Охридски, 2022, Март, 17, 1-25. / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1115-3
Преглед на всички публикации