Икономически университет – Варна

х. ас. арх. Антоан Влаев

х. ас. арх. Антоан Влаев

х. ас. арх. Антоан Влаев

a.vlaev@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Инвестиционно проектиране и технологии Курс 3, НИИ (Редовно обучение)
Инвестиционно проектиране и технологии Курс 3, ПИМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Четвъртък
09:15 11:00 2-317 У Инвестиционно проектиране и технологии 6
11:15 13:00 2-317 Л Инвестиционно проектиране и технологии 6, 7
13:30 15:00 2-317 У Инвестиционно проектиране и технологии 7
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Недвижими имоти и инвестиции Инвестиционно проектиране и технологии 3 6 1-312 12.01.2024 10:00 - 12:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Инвестиционно проектиране и технологии 3 7 Н-104 30.01.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост: Сборник с доклади от 33-та междунардна научно-практическа конференция., Варна : Наука и икономика, 2018, 295 - 304.
Статия 2017
Недвижими имоти и бизнес : Рецензирано академично списание, София : УНСС, 1, 2017, 2, с. 111 - 119.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост: Сборник с доклади от 32-та междунардна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2017, 427 - 435.
Преглед на всички публикации