Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Милена Иванова

гл. ас. д-р Милена Иванова

гл. ас. д-р Милена Иванова

413

milena_ivanowa@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 413: 14:00-16:00

Вторник, кабинет 413: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

06 мар 2023, кабинет 413: 14:00-15:00

03 апр 2023, кабинет 413: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Инвестиции и инвестиционен процес Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Фасилити мениджмънт Курс 4, НИИ (Редовно обучение)
Благоустройство Курс 3, ПИМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
16:15 19:00 H-210 У Фасилити мениджмънт 8
Вторник
15:15 17:00 H-207 Л Благоустройство 8
Четвъртък
13:30 16:00 2-317 Л Фасилити мениджмънт 8
Петък
10:15 13:00 2-130 Л Инвестиции и инвестиционен процес 1 6, 7
13:30 16:00 2-130 Л Инвестиции и инвестиционен процес 6, 7
Вид Година Публикация
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 268-278., ISSN(онлайн) 2367-6949, ISBN(печатно) 1310-0343 / Линк
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 110-114.
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 110-123.
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 110-123., ISSN(онлайн) 2738-8719
Статия 2021
Engineering Siences [Инженерни науки], Sofia : BAS. Dep. Engineering Siences, Y. 58, 2021, 4, 21-29.
Статия 2020
Engineering Siences [Инжинерни науки], Sofia : Institute of Metal Science, Equipment and Technologies. BAS, 57, 2020, 4, 98 - 106.
Доклад 2020
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 35-та международна научно-практическа конференция - ноември 2020 г., посветена на 15 г. от създаването на спец. Недвижими имоти и инвестиции, Варна : Наука и икономика, 2020, 76 - 81.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 253 - 262.
Статия 2020
Современный менеджмент: проблемы и перспективы : Сборник статей по итогам XV международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 23 - 24 апреля 2020 г., Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2020, 244 - 248.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 67 - 73.
Преглед на всички публикации