Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Милена Иванова

гл. ас. д-р Милена Иванова

гл. ас. д-р Милена Иванова

413

milena_ivanowa@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 413: 14:00-15:00

Онлайн консултации

Сряда, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

16 окт 2023, кабинет 413: 14:00-15:00

06 ное 2023, кабинет 413: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на инвестиционния процес Курс 3, НИИ (Редовно обучение)
Управление на инвестиционния процес Курс 3, ПИМ (Редовно обучение)
Управление на инвестиционния процес Курс 5, СПНС-СНУ
Управление на инвестиционния процес Курс 6, СПНС-ДНДО
Икономика на труда Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, СА (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Устройство на територията и инвестиционен процес Курс 5, УП-СНУ
Устройство на територията и инвестиционен процес Курс 6, УП-ДНДО
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 17:00 312 У Икономика на труда 29, 30, 31, 32
17:15 19:00 312 У Икономика на труда 28, 33
Вторник
13:30 16:00 2-127 Л Управление на инвестиционния процес 6, 7
Сряда
08:15 10:00 223 У Управление на инвестиционния процес 7
11:15 13:00 H-203 У Управление на инвестиционния процес 6
Петък
11:15 13:00 302 У Икономика на труда 1, 2, 3, 6, 16, 17
2023-10-23 (Понеделник)
08:15 11:00 H-212 Л Управление на инвестиционния процес 14, 44
2023-10-24 (Вторник)
08:15 11:00 H-207 Л Управление на инвестиционния процес 14, 44
2023-10-25 (Сряда)
16:15 19:00 H-209 Л Управление на инвестиционния процес 14, 44
2023-10-26 (Четвъртък)
08:15 11:00 303 Л Управление на инвестиционния процес 14, 44
2023-11-03 (Петък)
13:30 15:00 448 У Управление на инвестиционния процес 14, 44
2023-11-06 (Понеделник)
08:15 11:00 523 У Управление на инвестиционния процес 14, 44
2023-11-07 (Вторник)
08:15 11:00 H-206 Л Управление на инвестиционния процес 14, 44
2023-11-08 (Сряда)
16:15 19:00 305 У Управление на инвестиционния процес 14, 44
2023-11-09 (Четвъртък)
16:15 18:00 2-130 Л Устройство на територията и инвестиционен процес 15, 45
2023-11-13 (Понеделник)
13:30 15:00 448 У Управление на инвестиционния процес 14, 44
2023-11-15 (Сряда)
15:15 17:00 2-229 У Управление на инвестиционния процес 14, 44
2023-11-16 (Четвъртък)
15:15 18:00 302 У Управление на инвестиционния процес 14, 44
2023-11-20 (Понеделник)
13:30 15:00 448 Л Устройство на територията и инвестиционен процес 15, 45
2023-11-22 (Сряда)
16:15 19:00 448 Л Устройство на територията и инвестиционен процес 15, 45
2023-11-23 (Четвъртък)
11:15 13:00 301 У Устройство на територията и инвестиционен процес 15, 45
2023-11-24 (Петък)
08:15 10:00 304 У Устройство на територията и инвестиционен процес 15, 45
2023-11-28 (Вторник)
09:15 13:00 2-127 У Устройство на територията и инвестиционен процес 15, 45
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Управление на проекти - СНУ Устройство на територията и инвестиционен процес 5 15 1-312 12.01.2024 12:00 - 14:00
Управление на проекти - ДНДО Устройство на територията и инвестиционен процес 6 45 1-312 12.01.2024 12:00 - 14:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Управление на инвестиционния процес 3 7 Н-102 16.01.2024 14:00 - 16:00
Недвижими имоти и инвестиции Управление на инвестиционния процес 3 6 1-303 22.01.2024 08:00 - 10:00
Строително предприемачество и недвижима собственост - СНУ Управление на инвестиционния процес 5 14 1-312 31.01.2024 13:00 - 15:00
Строително предприемачество и недвижима собственост - ДНДО Управление на инвестиционния процес 6 44 1-312 31.01.2024 13:00 - 15:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Globalism, Regionalism, Security : Collection of Papers from International Scientific Conference, 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria, Sofia : Publ. Complex - UNWE, 2023, 49-56., ISSN(печатно) 978-619-232-558-9, ISSN(онлайн) 978-619-232-558-9 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 268-278., ISSN(онлайн) 2367-6949, ISBN(печатно) 1310-0343 / Линк
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 113-119., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Статия 2022
Engineering Scince, Sofia : Institute of Metal Science, Equipment and Technologies. BAS, Y. 59, 2022, 3, 15-22., ISSN(печатно) 1312-5702, ISSN(онлайн) 2603-3542 / DOI 10.7546/EngSci.LIX.22.03.02
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 110-123.
Статия 2021
Engineering Siences [Инженерни науки], Sofia : BAS. Dep. Engineering Siences, Y. 58, 2021, 4, 21-29., ISSN(печатно) 1213-5702, ISSN(онлайн) 2603-3542 / DOI DOI: 10.7546/EngSci.LVIII.21.04.02 / Линк
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 110-114., ISSN(онлайн) ISSN 2683-0280 / Линк
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 110-123., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Статия 2020
Инженерни науки : Списание на Научно направление Инженерни науки към БАН = Engineering Sciences : Journal of Science Department Engineering Sciences at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia : Institute of Metal Science, Equipment and Technologies. BAS, 57, 2020, 4, 98 - 106., ISSN(онлайн) 2603-3542 / DOI 10.7546/EngSci.LVII.20.04.06
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 253 - 262., ISBN(печатно) ISBN 978-954-21-1040-81 / Линк
Преглед на всички публикации