Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Иво Костов

гл. ас. д-р Иво Костов

гл. ас. д-р Иво Костов

311

i.kostov@ue-varna.bg

https://ivokostov.com

Консултации

Вторник, кабинет 311: 11:15-14:45

Петък, кабинет 2-128: 18:00-18:30

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на продажбите на недвижими имоти Курс 3, НИИ (Редовно обучение)
Управление на продажбите на недвижими имоти Курс 3, НИИ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
15:15 17:00 2-127 Л Управление на продажбите на недвижими имоти 7
2022-09-26 (Понеделник)
13:30 15:00 Е-7 Л Управление на продажбите на недвижими имоти 48
2022-09-27 (Вторник)
11:15 13:00 Е-2-4 Л Управление на продажбите на недвижими имоти 48
2022-09-29 (Четвъртък)
09:15 11:00 Е-2-3 Л Управление на продажбите на недвижими имоти 48
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Актуални теми в оценителската практика : Сборник доклади от Осма национална конференция на независимите оценители в България, София : Камара на независимите оценители в България, 2022, 216-223 ; 292-298., ISSN(онлайн) 2815-262X
Статия 2022
GIS Odyssey Journal, Sosnowiec: Silgis, 2, 2022, 1, 153-173., ISSN(онлайн) 2720-2682 / DOI 10.57599/gisoj.2022.2.1.153 / Линк
Монография 2022
Tendencje rozwoju wspolczesnego rynku nieruchomosci mieszkaniowych [Development Priorities of the Modern Residential Real Estate Market], Poznan : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2022, 148-161., ISBN(печатно) 978-83-8211-123-1, ISBN(онлайн) 978-83-8211-124-8 / DOI https://doi.org/10.18559/978-83-8211-124-8/9
Статия 2021
37th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2021, 37, p. 6435 - 6444.., ISSN(печатно) 2767-9640, ISBN(печатно) 978-0-9998551-6-4 / Линк
Статия 2021
38th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 23-24 November 2021, Seville, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2021, 9394-9406., ISSN(печатно) 2767-9640, ISBN(печатно) 978-0-9998551-7-1 / Линк
Статия 2021
Geomatics and Environmental Engineering, Krakow, Poland : AGH University of Science and Technology Press, 15, 2021, 3, 99-113., ISSN(печатно) 18981135 / DOI 10.7494/geom.2021.15.3.99 / Scopus
Доклад 2020
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 35-та международна научно-практическа конференция - ноември 2020 г., посветена на 15 г. от създаването на спец. Недвижими имоти и инвестиции, Варна : Наука и икономика, 2020, с. 69 - 75.1
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика , 2019, с. 123 - 131.
Статия 2018
Geographic Information Systems Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2018” : 25th Anniversary Conference : Conference Proceedings, 10th to 14th of September 2018, Perugia, Italy, Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, 2018, 397 - 405., ISSN(печатно) 2459-7619, ISSN(онлайн) 2623-5714
Монография 2018
Bydgoszczy : Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 4, 2018, 210., ISBN(печатно) 978-83-65603-56-2
Преглед на всички публикации