Икономически университет – Варна

доц. д-р Катя Антонова

доц. д-р Катя Антонова

доц. д-р Катя Антонова

108

katia_antonova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 108: 09:00-11:00

Всеки делничен ден, -

Дати за неположени изпити

07 мар 2023, кабинет 108: 14:00-15:00

04 апр 2023, кабинет 108: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 3, ПИМ (Редовно обучение)
Благоустройство Курс 3, ПИМ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-310 Л Управление на човешките ресурси 6, 8
Вторник
11:15 13:00 310 Л Академични изследвания 1 7
15:15 17:00 H-207 Л Благоустройство 8
Сряда
07:30 10:00 2-132 Л Спецсеминар 6, 7
Четвъртък
16:15 19:00 2-129 Л Спецсеминар 6, 7
Петък
07:30 10:00 2-130 Л Спецсеминар 1 6, 7
13:30 15:00 127В Л Академични изследвания 1 5
Вид Година Публикация
Статия 2022
Engineering Sciences [Инженерни науки] , Sofia : Inst. of Metal Science, Equipment and Technologies, Год. 59, 2022, 1, 49-64., ISSN(печатно) 1312-5702, ISSN(онлайн) 2603-3542 / DOI 10.7546/EngSci.LIX.22.01.04 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 223-239., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Доклад 2021
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път : Сборник с доклади : Национална кръгла маса ... , 19 ноем. 2021 г., ВСУ Черноризец Храбър, 2021, 44-51.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от Икономически университет - Варна, 24 септември 2021 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of Economics - Varna, 24 September 2021, Варна : Наука и икономика, 2021, 58-65.
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 60-76.
Статия 2021
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, Наука и икономика, 65, 2021, 4, 372-384.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 32-39. ., ISSN(печатно) 2683-0280
Статия 2020
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 4, 366 - 380.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 155 - 164.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 293.
Преглед на всички публикации