Икономически университет – Варна

доц. д-р Катя Антонова

доц. д-р Катя Антонова

доц. д-р Катя Антонова

108

katia_antonova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 108: 10:00-12:00

Всеки делничен ден, -

Дати за неположени изпити

07 мар 2023, кабинет 108: 14:00-15:00

04 апр 2023, кабинет 108: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Икономика на труда Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, СО (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Цени и ценообразуване Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Подбор и развитие на човешките ресурси Курс 4, НИИ (Редовно обучение)
Подбор и развитие на човешките ресурси Курс 4, НИИ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 2-225 У Подбор и развитие на човешките ресурси 7
Сряда
13:30 16:00 2-130 Л Цени и ценообразуване 5
17:15 19:00 310 У Икономика на труда 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15
Четвъртък
08:15 10:00 H-101 У Икономика на труда 5, 7
13:30 15:00 H-101 У Икономика на труда 20, 21
Петък
09:15 11:00 232 У Икономика на труда 8, 18, 19, 22
2023-09-18 (Понеделник)
08:15 11:00 Е-10 Л Подбор и развитие на човешките ресурси 48
2023-09-19 (Вторник)
08:15 10:00 Е-7 Л Подбор и развитие на човешките ресурси 48
2023-09-20 (Сряда)
09:15 11:00 Е-10 Л Подбор и развитие на човешките ресурси 48
2023-09-21 (Четвъртък)
15:15 18:00 Е-13 У Подбор и развитие на човешките ресурси 48
2023-09-25 (Понеделник)
13:30 15:00 Е-2-2 Л Подбор и развитие на човешките ресурси 48
2023-09-26 (Вторник)
14:15 17:00 Е-13 У Подбор и развитие на човешките ресурси 48
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Бизнес икономика Спецсеминар 4 6 1-127Г 09.05.2023 13:00 - 15:00
Бизнес икономика Спецсеминар 4 7 1-127Г 09.05.2023 13:00 - 15:00
Строително предприемачество и недвижима собственост Бизнес преговори 5 13 1-56 19.05.2023 09:00 - 10:00
Строително предприемачество и недвижима собственост - СНУ Бизнес преговори 5 14 1-56 19.05.2023 09:00 - 10:00
Строително предприемачество и недвижима собственост - ДНДО Бизнес преговори 6 50 1-56 19.05.2023 09:00 - 10:00
Недвижими имоти и инвестиции Спецсеминар (по специализации) 4 54 Н-208 23.05.2023 13:00 - 15:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 476-491., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 223-239., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси = Human Resource Management : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септ. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 93-103., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Статия 2022
Engineering Sciences [Инженерни науки] , Sofia : Inst. of Metal Science, Equipment and Technologies, Год. 59, 2022, 1, 49-64., ISSN(печатно) 1312-5702, ISSN(онлайн) 2603-3542 / DOI 10.7546/EngSci.LIX.22.01.04 / Линк
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 60-76.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 32-39. ., ISSN(печатно) 2683-0280
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от Икономически университет - Варна, 24 септември 2021 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of Economics - Varna, 24 September 2021, Варна : Наука и икономика, 2021, 58-65.
Статия 2021
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, Наука и икономика, 65, 2021, 4, 372-384.
Доклад 2021
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път : Сборник с доклади : Национална кръгла маса ... , 19 ноем. 2021 г., ВСУ Черноризец Храбър, 2021, 44-51.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 293.
Преглед на всички публикации