Икономически университет – Варна

доц. д-р Катя Антонова

доц. д-р Катя Антонова

доц. д-р Катя Антонова

108

katia_antonova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Сряда, кабинет 108: 15:00-16:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/thi-rrzc-odh, 16:00-17:00

Дати за неположени изпити

13 мар 2024, кабинет 108: 15:00-16:00

10 апр 2024, кабинет 108: 15:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар * Курс 4, НИИ (Дистанционно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 3, ПИМ (Редовно обучение)
Бизнес преговори * Курс 5, СПНС
Бизнес преговори * Курс 5, СПНС-СНУ
Бизнес преговори * Курс 6, СПНС-ДНДО
Академични изследвания Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 2-318 Л Управление на човешките ресурси 5, 7
Сряда
13:30 15:00 523 Л Академични изследвания 1 7
Четвъртък
16:15 18:00 2-318 У Управление на човешките ресурси 5
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Недвижими имоти и инвестиции Спецсеминар 4 48 eLearn 11.05.2024 10:00 - 12:00
Строително предприемачество и недвижима собственост Бизнес преговори 5 13 1-56 18.05.2024 11:00 - 12:00
Строително предприемачество и недвижима собственост - СНУ Бизнес преговори 5 14 1-56 18.05.2024 11:00 - 12:00
Строително предприемачество и недвижима собственост - ДНДО Бизнес преговори 6 44 1-56 18.05.2024 11:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Медиацията в различните обществени сфери = The Mediation in the Different Public Spheres : Сборник с доклади от национална [научна] конференция, 11 май 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 111-122., ISSN(печатно) 2738-8794, ISSN(онлайн) 2738-8794 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 69-76., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI https://doi.org/10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.69 / Линк
Статия 2023
Недвижими имоти & бизнес = Real Estate Property & Business : Рецензирано академично списание, София : Изд. комплекс УНСС, 7, 2023, 2, 89-97., ISSN(печатно) 2603-2759, ISSN(онлайн) 2603-2767 / Линк
Монография 2023
Варна : Знание и бизнес, 2023, 159 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 18)., ISBN(онлайн) 978-619-210-067-4 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 476-491., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022 / Линк
Статия 2023
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2023, 1, 25-44., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Статия 2022
Engineering Sciences [Инженерни науки] , Sofia : Inst. of Metal Science, Equipment and Technologies, Год. 59, 2022, 1, 49-64., ISSN(печатно) 1312-5702, ISSN(онлайн) 2603-3542 / DOI 10.7546/EngSci.LIX.22.01.04 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 223-239., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси = Human Resource Management : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септ. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 93-103., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от Икономически университет - Варна, 24 септември 2021 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of Economics - Varna, 24 September 2021, Варна : Наука и икономика, 2021, 58-65.
Преглед на всички публикации